Funderingar kring import från Länsförsäkringar

Hej
Jag har lite frågor/funderingar kring importen från Länsförsäkringar.

Precis som man ser i bilderna ovan så ser man “Bokföringsdatum”, “Transaktionsdatum”, “Transaktionstyp & meddelande”, “Belopp” och “Saldo” när man loggat in och valt ett konto.
Markerar, kopierar och klistrar man in i Spirecta så används “Transaktionsdatum” som “Datum” och de vanliga “Transaktionstyperna” (Autogiro, Betalning, Kortköp) försvinner medan de ovanligare (Swish till xxxxx, Överföring, Löneinsättning, Låneåterbetalning) finns kvar och slås ihop med “Meddelande” och blir tillsammans “Titel”.
Jag hade hellre använt “Bokföringsdatum” (tycke och smak) men i övrigt känns det logiskt.

Om jag istället använder csv-filen blir det dock annorlunda.
Filen innehåller, precis om man ser ovan, “Bokföringsdatum”, “Transaktionsdatum”, “Transaktionstyp”, “Meddelande” och “Belopp”.
Öppnar man filen i Excel, markerar och kopierar och klistrar in i Spirecta så visar Spirecta sedan “Transaktionsdatum” som “Datum” och “Meddelande” som “Titel”.
På detta sätt kommer “Transaktionstyp” aldrig med i Titeln vilket jag tycker är dumt, speciellt för Swishbetalningar då informationen om att det är Swish och till vem det gått till finns i “Transaktionstyp”.
Klickar man upp en rad och kollar på rådata finns all information visserligen med där men det blir omständigt att gå in där och kolla eller kopiera (och sedan klistra in manuellt i Titeln).

Det går att komma runt detta genom att gå in och redigera (byta till importmall 0 och ta bort mellanrum / ; ) på alla rader efter att man klistrat in i Spirecta men det är ganska omständigt och lätt att råka göra fel. Här går det också att radera “Transaktionsdatum” så att Spirecta använder “Bokföringsdatum” istället.

Med den manuella klistra in metoden går det iaf att justera så att texten som jag vill ha kommer med. Det är dock inte möjligt med den automatiska importen, vilken jag tycker verkar fungera på samma sätt som vid import genom csv-filen.

Nu har jag tänkte lite till…

Då jag bytte från Nordea för några år sedan har jag kontoutdrag därifrån sparade (i excel-format) som jag också lagt in i Spirecta. Gick tillbaka och kollade på dem och där ser jag att det är bokföringsdatumet som finns i kolumnen “Datum” och att transaktionsdatumet för kortköp finns inbakat i titel/beskrivning för kortköp (ej för autogiro, betalning, överföring mm som sker samma dag som bokförningsdatumet), se några exempelrader nedan:

Datum Typ Belopp
2017-12-27 Kortköp 171223 ÖNSKA -339,00
2017-12-27 Kortköp 171223 COLORAMA -70,00
2017-01-02 Autogiro SKANDIA -86,00
2017-01-30 Betalning BG 319-9973 Hi3G Access AB -367,00

Detta är ju visserligen hur Nordea gjort sina kontoutdragsfiler (och jag vet inte om de fortfarande ser ut på det viset) men jag tycker att det är en snygg lösning att lägga in transaktionsdatumet i titeln/beskrivningen så att man faktiskt ser båda datumen!

Sorry för lite sent svar, hade missat din fråga.

Jag hänger inte riktigt med på vad frågan eller önskemålet är. Kan du inte hjälpa mig att förstå?

Om det är att ha med både transaktionsdatum och bokföringsdatum så tror jag att det är klurigt för majoriteten av användarna då jag inte har upplevt att det är ett önskemål.

Det finns dock en work-around som man kan göra om det är ett absolut krav för en. Det är genom att göra importen till Spirecta via Excel. Då kan man manipulera datan som visas. Vid import från Excel så väljer man tre kolumner:

  • Datum
  • Titel
  • Belopp

Då kan du i Excel, innan du gör själva importer välja:

  1. Vilket datum du vill att Spirecta ska använda som datum
  2. Via “SAMMANFOGA()”-funktionen (eng. CONCAT()) så kan du lägga till datumet i titel-raden och på så sätt få den att visa både och i Spirecta.

Återkom gärna med följdfrågor så kan vi hjälpas åt att lösa det. :+1:

Hej
Jag fick också läsa igenom några gånger för att förstå vad jag menade så förstår att det inte var lätt för dig! :sweat_smile:
Jag har precis som du var inne på löst det i excel, jag klistrar in alla mina kontoutdrag för året där ändå så då var det lättast att bara göra en till flik där jag har formaterat det (slått ihop text från flera rutor till en) så att det sedan går att klistra in i “Spirectamallen” och få det att se ut som jag vill.

Det som framför allt irriterade mig annars var att jag aldrig fick med både “Transaktionstyp” och “Meddelande”. Framför allt irriterande vid swishbetalningar då man inte ser både “Swish till xxxxx” och “betalning för pizza” tex.

Har som sagt löst det i excel istället och enda nackdelen är att jag då inte kan använda den automatiska importen, men det kan jag leva med.

1 gillning