Fyra-hinkar-principen - en fördjupning

Fyra-hinkar-principen

Fyra-hinkar-principen är en vidareutveckling av Three-bucket-portfolio som först utvecklades av Harold Evensky och populariserades av Christine Benz på Morningstar. Den försöker lösa det stora problemet som de flesta personer har i sitt sparande - nämligen att ha fel risk.

De flesta har nämligen antingen för låg risk eller för hög risk i sitt sparande. Det vill säga antingen har man alla pengarna på sitt bankkonto och tar risken att pengarna minskar i värde till följd av inflationen. Det leder till att pengarna aldrig växer till det belopp som behövs för att spararen ska nå sina mål.

Precis samma sak kan hända om man har för hög risk i sitt sparande. Det kan gå jättebra och man kan ha ett jättestort sparande, men precis innan man behöver ta ut pengarna kommer en stor krasch och man förlorar dem. Det leder också till att pengarna som behövs inte finns där.

Genom att tänka och resonera kring hinkar kommer man förbi den problematiken på ett ganska elegant sätt.

Lågrisk-hinken eller Bufferthinken

Syftet med den första hinken är att agera buffert i din ekonomi. Dess syfte är att du ska kunna använda den vid oförutsedda händelser och sova gott om natten. Målet är inte att tjäna pengar, det är inte ens ett mål att hålla samma tempo som inflationen.

Lämplig tidshorisont för den här hinken är 0-24 månader. Lämpliga investeringar i den här hinken är bankkonto med insättningsgaranti, låsta bankkonton och eventuellt en fondrobot med en hög andel räntefonder eller en stabil och trygg ränteportfölj.

När den här hinken är full, då “svämmar” den över till nästa hink som är Mellanriskhinken.

Mellanriskhinken

Syftet med mellanriskhinken är att skydda dig mot marknadens och dina andra investeringars svängningar samtidigt som du får en högre avkastning än inflationen. Om bufferthinken blir tom då fyller du på den från Mellanriskhinken.

Lämplig tidshorisont för sparande i mellanriskhinken är ca 3-7 år. Det innebär att du kan ta en högre risk och introducera t.ex. 50 % aktier och 50 % räntor i en sådan portfölj. Det är även i den här hinken du placerar din bostad.

När den här hinken är full, då “svämmar” den över till nästa hink som är den Passiva hinken eller hög-risk hinken. Om den här hinken blir tom då fylls den på från den passiva hinken.

Högriskhinken eller den Passiva hinken

Syftet med den passiva hinken är att hjälpa dig att tjäna pengar. Den är motorn i ditt sparande och därför behöver du ta en hög risk här med aktier och andra värdeökande tillgångar.

Lämplig tidshorisont för investeringar i den här hinken är mer än 7 år. Det innebär att det är lämpligt med investeringar i aktier som t.ex. en global indexfond eller fondrobot.

Lekhinken

Den sista hinken är ett komplement till de andra tre och här placeras rena spekulationer som direktinvesteringar i aktier eller alternativa investeringar.