Gamla inaktuella lån och konton - Import från Balansbladet

Då jag haft Balansbladet sedan 2015 så finns gamla konton och lån som redan är betalda kvar. Det går ju att radera dem, men är det lämpligt om bokföringen ska stämma historiskt?
Jag kan ju naturligtvis sätta värdet till 0, men det är ju inte så snyggt när de syns i listan.