Går inte lägga till importregler för överföringar

Det borde gå att skapa en importregel som känner igen en överföring.

Det här är också fixat nu. Nu går det att skapa en importregel som bara sätter transaktionstypen utan att nödvändigtvis sätta ett konto eller kategori.

Jag har även lagt till ett par generella regler som gäller alla importer för att enklare just identifiera överföringar som tidigare ställde till det mycket vid importerna. Många av de rapporterade felen kring att Spirecta vänder på plus och minus härledde från det här. Förhoppningsvis blir det tydligare nu.

Så här ser det ut när man skapar en importregel: