Globala kategorier i Spirecta

En global kategori i Spirecta har egentligen inget att göra med din ekonomi. Det är ett sätt att i framtiden kunna jämföra din ekonomi med andras.

Eftersom alla döper sina kategorier olika, t.ex. “Matinköp”, “Mat”, “Livsmedel” och så vidare så behöver Spirecta veta hur den ska jämföra äpplen med äpplen och päron med päron. På det sättet kan du välja att koppla just din kategori för Matinköp med den globala kategorin “Mat och livsmedel” så kommer du i framtiden kunna se vad andra liknande situation som din lägger på livsmedel.

Vad du väljer för global kategori har således ingen påverkan på ditt upplägg, dina kategorier eller liknande.