Göra det enklare att verifiera transaktioner som ligger på fel konto

Som jag förstår det nu, så ska jag gå in via tillgångar och konto, för att se vad som är bokat per konto.

Jag håller på och sätter upp allt för första gången efter att ha läst in alla mina konton (10+), och flera bokningar blev fel. Jag behöver snabbt kunna gå mellan olika konton under Tillgångar/Konton och Transaktioner-vyn. Men varje gång jag vill byta konto för att se denna vy, måste jag klicka hela vägen vägen → Tillgångar → kontovalet → Transaktioner.

Det hade varit önskvärt med en dropdown på Transaktions-vyn att skifta konto jag vill se transaktioner över.

Med risk för att jag inte förstår vad du vill göra, så kan du söka efter transaktioner via “alla transaktioner” och filtrera på konto. Öppna flera sökningar i olika flikar för att snabbare bläddra mellan dem.