"Gröna länkar" är inte gröna

Kom-igång-guiden tipsar om att " Gröna länkar är länkar som går direkt in i verktyget ", men länken är inte grön.

Tack för feedbacken! Det är fixat nu. :+1: