"Hitta den felande transaktionen"-funktion

Ibland när man gör importer kan det, i teorin, bli fel så man har ett utgående värde som är 200 kr för högt. Högst troligt är det någon transaktion man pillat i och satt en siffra fel, eller råkat dubbelrapportera en överföring mellan två konton. För att hitta felet brukar jag jämföra med ett kontoutdrag, kolla ingående och utgående värde varje månad tills det stämmer och gå igenom hela den månaden. Detta borde spirecta kunna hjälpa oss med!

Säg att man väljer ett konto och så får man fylla i en tabell med tre kolumner (eller två):

  • datum
  • Värde
  • om det är ingående eller utgående värde för det datumet.

Sen klickar man på “kalkylera” och spirecta skapar en ny kolumn där det står “differens för datumet”. Är diffen 0 vet man att felet ligger någon annanstans, ändras diffen eller är den konstant får man utöka sökandet.

I exemplet nedan kan man lista ut att något blev fel i februari och genom att välja nya värden kan vi få begränsa sökandet för att hitta vart man gjort fel.

Datum -------- verkligt värde -------- spirectas värde ---- diff
2022-01-01-- 28933 ---------------- 28933 -------- 0
2022-02-01 - 10113 ---------------- 10313 -------- 200
2022-03-01 - 15290 ---------------- 15490 -------- 200

Här skulle det också hjälpa otroligt mycket om spirecta sorterade transaktioner som sker samma dag i samma ordning som de står i kontoutdraget. För mig är det alltid en annan ordning i kontoutdraget och spirecta om flera transaktioner sker samma dag :slight_smile:

2 gillningar

Superbra förslag. Låt mig få fundera på hur vi kan göra det.

Angående sorteringen - den ska numer sortera efter datumet och ordningen som transaktionerna kommer in i Spireta - dvs:

  • Datum FALLANDE
  • Ordning de importerades i Spirecta STIGANDE

Om de inte gör det på något ställe, återkom så hjälps vi åt. :+1:

Ett annat steg på vägen i detta är att jag precis har lagt till en “exportera”-funktion på de enskilda konton, så att man kan dra ner en enskild period för ett enskilt konto enkelt till Excel via exportera-funktionen.

Skulle man kunna ha en funktion där man kan klistra in ett kontoutdrag för ett konto, och sen få ut en lista på vilka som redan finns och vilka som diffar?
Skulle ju göra felsökning mycket lättare!

Kan du utveckla din tanke lite, jag funderar ju på att om man ska gå genom import-processen så blir det ganska komplext. :thinking:

Jag pratade med @Muraks idag, ska försöka mig på hans förslag. :+1:

1 gillning

Man behöver egentligen inte gå igenom import-processen för att göra en sådan kontroll. Det räcker ju att man bara klistrar in en lista på transaktioner, och får den nedbruten till datum, transaktionstext och summa. Sen kan man matcha ihop dem mot transaktionerna som redan finns inne i spirecta på datum, text och summa; och highlighta diffarna. Eventuellt kan man också lyfta fram de där endast 2/3 matchar som ytterligare stöd.

Sen skulle man så klart utifrån den inlästa transaktionslistan välja att läsa in eventuella missade transaktioner via importprocessen, men det är ett annat problem.