Hur bokför jag en kontantinsatsen, uppläggningsavgift t.ex. för ett billån?

Som rubriker lyder, hur bokför jag kontantinsatsen och uppläggningsavgiften för billån i Spirecta?

Jag hänger inte riktigt med, så jag chansar lite: :slight_smile:

 • Uppläggninsavgiften är ju en kostnad och ska bokföras som en sådan. Det är ju pengar “ut ur din ekonomi”, t.ex. på “övriga levnadskostnader” eller liknande.

 • Kontantinsatsen skulle jag lägga som en “överföring” från kontot där pengarna tas till tillgången “Bilen” eller “Huset”. Det här är ju en “överföring mellan två tillgångskonto” eftersom pengarna inte försvinner ut ur din ekonomi. Det är ju bara kontanter som omvandlas till en kontantinsats, dvs. en del av värdet på huset / bilden.

 • Sedan lägger man lånet separat som en skuld. Sedan gör man en överföring från lånet till tillgången för att öka värdet på både skulden och tillgången.

Så det gäller lite att hålla tungan i rätt mun. Återkom om ovan inte är förståeligt.

1 gillning

Uppläggningsavgiften ser du antingen som kostnad för pengar, när du lånar spelar det egentligen ingen roll vad de går till. Eller som kostnad för att äga bilen. Så den hamnar antingen på typ “övriga levnadskostnader”, “övriga räntekostnader” etc eller på någon kostnad i fordonskategorigruppen. Lika så räntan du betalar.

Kontantinsatsen beror lite på om du ser bilen som en tillgång i ekonomin (som kostar pengar). Om man ser den som tillgång är det en överföring till den tillgången.

Många på RT-forumet förespråkar att inte se bilen som en tillgång, då blir det tokigt i spirecta där vi helst vill ha en tillgång att föra över pengar till. Ser du bilen som konsumtion så hamnar kontantinsatsen direkt på en utgiftskategori, “bil övriga kostnader” kanske.

Lånet blir också avigt om man inte har bilen som tillgång, skapa en skuld, överföring till samma utgift “bil övriga kostnader” för köpet, avbetalning blir amortering mot skulden. Räntan enl principen ovan.

Minst korrekt är att inte ens ta upp lånet utan att du lägger all amortering på utgiftskategorin istället. Nackdelen är att det speglar ekonomin dåligt också.

"Korrekt sätt"
 • Bilen som tillgång (startvärde 0 kr)
  – Kontantinsatsen är en överföring till den tillgången.
 • Lånet som en skuld.
  – Från skulden blir det en överföring till tillgången Bil.
 • Avbetalningar blir amortering mot skulden.
 • Räntekostnaden och uppläggningsavgfit är kostnader för kapital (eller kostnad för bil) och läggs på lämplig kategori.

Bilen är inte värd det du betalade längre

 • Värdeminskning av tillgången bil, alternativt avskrivning.
Mindre korrekt sätt
 • Bilen är en kostnad
  – kontantinsats sätts in mot en utgiftskategori (bil övriga kostnader el dylikt).
 • lånet skapas som en skuld
  – utökning av lånet som en utgift till samma utgiftskategori.
  – amortering av lånet mot skulden.
 • ränta och uppläggningsavgift som utgift antingen för kapital eller för bil.

Nackdelen är att du kommer få en stor skuld i balansrapporterna utan någon tillgång som väger upp den. Bilen är ju antagligen värd något om du skulle sälja den idag. Även om du skulle totalförstöra bilen har du kanske försäkring som betalar ut något.

Ej tekniskt korrekt men kan funka för den som inte bryr sig om totala balansen
 • Se handpenningen som en utgift mot fordonskategorin.
 • Se alla avbetalningar (amortering + ränta) som en utgift mot samma kategori.
 • Ta inte upp skulden eller tillgången i spirecta alls.
  Fördel: enkelt, du kan få in kostnaden i budgeten enklare.
  Nackdel: Det ger helt fel bild av hur din totala ekonomi ser ut. Hur stora skulder du har totalt eller hur mycket tillgångar du har.
  Funkar för mindre konsumptionslån som mobil, TV och som man betalar av ganska snabbt.