Hur bokför jag ett förskott på ett arv?

Bokför jag förskott på arv? (Som jag ännu inte fått)
I mitt fall har jag köp föräldragården, både skog & jord, genom gåva*. Marknadsvärdet är mycket högre än vad jag köpte den för. För att det skall bli rättvist mellan mina syskon beräknades det fram en summa som skall motsvara mellanskillnaden mellan vad jag betalade & gåvans värde, förskott på arv.
Jag har således inte fått förskottet ännu, men den dagen mina föräldrar avlider skall mitt förskott dras av från evt arv.
*(Det räknas som “gåva” då betalningen för köpet var ca 80% under taxvärdet, detta av skattetekniska skäl. bla. reavinstskatt)

Ledsen för sent svar, men jag vill minnas att vi har haft den här konversationen på annat ställe.

Jag skulle säga att man absolut kan lägga ett förskott på ett arv som en tillgång under “Tillgångar och skulder”. Precis på bokföringsmässigt samma sätt om man fick t.ex. en bil som gåva.