Hur bokför man tjänstebil eller förmånsbil om man vill ta hänsyn till bruttosiffror och skatt?

Hej Lite ny användare och vill jobba med brutto, och även bokföra in förmånsbilen, men får inte till det.

Exempel
Lön 10 000
Bilförmån 1 000
Skatt 30% - 3 300 (3000 för lön och 300 för bil)
Utbetalt 6 700

Inkomst Lön -10 000
Bankkonto 6 700
SKV Konto 3 300
Utgift bil 300

Vad ska 300 krediteras mot? Eller tänker jag helt fel?

Tacksam för hjälp från en förvirrad användare…

Med vänlig hälsning,
Björn

Välkommen till Spirecta-forumet! :blush:

Jag tänker att du först och främst bör ta alla siffror brutto. Sedan hade jag tänkt på det i flera olika transaktioner var för sig.

Transaktion #1 Inkomster
Bokförs som en vanlig inkomst i Spirecta (inkomst/tillgång)

Här kan du antingen välja att köra:

  • Alt A) lönen som 11 000 SEK mot din lönekategori.
  • Alt B) dela upp det i två transaktioner, 1000 SEK mot “Bilförmån” och 10 000 SEK mot “Lön”

Jag rekommenderar ej att köra det i samma transaktion i Spirecta även om det går, då Spirecta har svårt med de komplexa transaktionerna i vissa sammanställningar.

Transaktion #2 Utgifter
Bokförs som en vanlig utgift i Spirecta, jag skulle ta det på 3300 SEK på ett konto “Skatt”. Sedan vet jag inte om du vill separarera det från annan inkomsskatt på din övriga lön. Men jag ser ingen anledning att separera de 300 SEK från de 3 000 SEK. Det är ju för bilen.

Överkurs på utgiftssidan
Det mest korrekta sättet, men väldigt mycket överkurs, - rätta mig om jag har fel här @Lennart - är att egentligen boka upp det som en skuld. Det vill säga att du lägger upp skattekontot som en skuld. Därefter bokför du dessa 3300 SEK som en ökning av skulden till Skatteverket. När du sedan betalar in pengarna så amorteras skulden.

Det är nämligen lite så det fungerar i praktiken. Vi bygger upp en skuld hos skatteverket under året, som vi alla betalar in i förskott på. Sedan regleras det när man får deklarationsbeslutet. Det är först då som preliminära betalningar återförs och skulde nollas ut.

Men återigen, det är sjuk överskurs tänker jag. (jag själv kör bara med nettosiffror, även om jag har en tjänstebil. :man_facepalming:)

1 gillning

Jag är helt enig med dig Jan och har valt att göra på detta sätt för min egen del.

Man kan givetvis nörda ännu mer och lägga upp fler detaljer men det som är viktigt hela tiden är att tänka på vad det är för FRÅGOR jag vill ställa till min bokföring och få svar på. Det finns ingen anledning att göra saker som inte är så intressanta att dela upp.

Som regel vill man skilja på bruttolön och skatten så att nettolönen kommer fram.

Vill man vara väldigt petig kan man bokföra även tjänstepension, hälsobidrag, bilförmåner och en rad andra saker men det beror som sagt på hur noga man vill vara.
Mer noga = mer jobb = tydligare feedback

Hej igen!

Tack @janbolmeson, hade ju tänkt lite fel och du rättade mitt tänkande, men blev ju inte som jag ville ändå :stuck_out_tongue:

Jag vill ju se bilen som en kostnad - även om det “bara” är skatt. Men samtidigt vill jag ju redovisa skatten på “skattekonto”.

Men kanske blir som du skriver att det “bokföringsmässigt” blir en inkomst och därmed en ökad skatt och inget som jag kan “redovisa” som en bilkostnad…

@Lennart, jag tänkte börja med vara väldigt noga, sedan se om jag använder informationen. Gör jag det är det ju bra att lagt in det tydligt. Tänker mig att det är lättare att gå från svårt till lätt om inte infon används.

Tack, ska tänka på att dela upp transaktioner då, har gjort en del “komplicerade” transaktioner och sett det verkar bli konstigt i rapporter. Bäst att dela upp dom då. (Skriv gärna in den infon i forumet för nybörjare där du förklarar lite om kompicerade transaktioner)

Mvh
Björn

1 gillning

Det är ju inget som hindrar att du har en utgiftskategori “Skatt - bil” och t.ex. “Skatt - inkomst”. Tricket är ju som @Lennart skriver att anpassa Spirecta efter vilka frågor man vill ha svar på . Det i sin tur ger svar på vad man vill särredovisa och inte.

Spirecta fungerar oavett vilket sätt man väljer. :blush:

1 gillning

Får inte ihop det bra med bilen ändå :stuck_out_tongue:

Bokför du bil separat eller menar du att du bokför bruttolön och skatt?

Lön -10 000
Förmån -1000
== summa kredit 11 000

Bankkonto 6700
Skattekonto 3300
== summa debit 10 000

Blir ju 1 000 fel

Fan - jag får nog lägga ned projektet med att boka in förmånsbilen över huvud taget, blir inte rätt hur jag än tänker…

//Björnen