Hur budgetera skuldavbetalningar?

Hej! Jag är ny med Spirecta och jag har försökt budgetera för hela året med förhoppningen att kunna se när och med hur mycket vi kan avbetala våra skulder lite extra. Men jag kan inte se att amorteringar kommer med i budgeten alls, eller har jag gjort fel någonstans?

Det hade varit toppen om programmet hade haft en avbetalningssimulator av något slag. Eller att man hade kunna ange räntorna eller minsta betalning varje månad t.ex.

Tack på förhand!

Hej @Stina_Smeds,

Välkommen till forumet!

Just nu har Spirecta ingen riktigt bra funktion för s.k. “likviditetsbudget” som är det som du efterfrågar. En amortering kommer nämligen - som du skriver - inte med i budgeten eftersom det de facto inte är en utgift.

Låt mig få fundera och få återkomma om det här lite längre fram då jag vet att du inte är ensam om önskemålet. :+1:

Sorry att jag inte kan ge ett bättre svar just nu.

Här är en relaterad tråd: