Hur gör man med saldo om man skippar överföringar?

Om man skippar att fylla i överföringar mellan olika konton sparkonton och bankkonton kommer inte detta att påverka ens uppdaterade saldo efter alla utgifter har sparats och indelats i grupper?

Ja, om man skippar att bokföra överföringar mellan konton så kommer saldot påverkas och det kommer inte att stämma. För vissa användare är det okej att saldot inte stämmer “inom” en månad eftersom man inte upplever att det tillför något värde att t.ex. veta:

  • Saldot på bankkonto X den 17 april var Y kronor

Vad många av de användarna gör då är att man stämmer av saldona i slutet av månaden. Det vill säga att man lägger in korrigerande poster den 30 april så att ingångsdatumet är korrekt till den 1 maj. Då vet man att saldot inte är korrekt inom månaden, men att det är korrekt den 1 maj på alla konton.

Det enklaste att förstå dock är att även bokföra överföringar mellan konton, men vissa upplever att det kan ta för mycket tid i förhållande till värdet som det skapar. Å andra sidan är vi många användare som älskar att få det rätt på öret, nämner inga namn t.ex. @Lennart :slightly_smiling_face::rofl:

1 gillning