Hur hantera traktamenten och utlägg?

Hej
Hur hanterar ni traktamenten?
Bakar ni ihop det med lönen eller särredovisar ni det på något sätt? I så fall hur?

Utlägg jag gör i jobbet hanterar jag som att jag lånar ut pengar till jobbet som jag sedan får tillbaka. dvs att det ska gå jämnt ut. Men med traktamente (och milersättningar) vet jag inte riktigt hur jag ska göra…

Hur tänker ni andra?

Man kan göra på lite olika sätt. Jag själv har hanterat det (historiskt när jag reste mycket) genom att ha ett eget inkomstkonto som heter “Traktamenten och liknande”. Det andra alternativet är att slå ihop det och se det som en del av lönen. Så hade jag gjort förmodligen idag. :slightly_smiling_face:

Allt beror egentligen på - har du ett behov av att särredovisa det?


Angående utlägg, så är det egentligen en tillgång (“lån till företaget”) som du har eftersom företaget har en skuld till dig. Så det bör inte vara ett inkomst eller utgiftskonto. Det är det korrekta och bokföringsmässiga sättet att göra det på.

Ett annat sätt är att skapa en “utlägg”-kategori (som utgiftskonto) och sedan kreditera (“återbetalning”) när du får pengar från företaget.

Gällande traktamentet så låter jag det bara vara en del av lönen, jag särredovisar det inte. För utläggen har jag en kategori som heter “Utlägg jobbet”. När jag får lönen så sänker jag lönen med samma belopp som utläggen och gör en återbetalning till “utlägg jobbet” på samma belopp så det blir 0kr.

Med utlägg gör jag precis som du skriver janbolmeson, var bara lite otydlig när jag beskrev hur jag gör.
För utlägg i jobbet och för min idrottsförening har jag var sitt “tillgångskonto”.
Då jag är lite dålig på att begära tillbaka pengarna (speciellt från idrottsföreningen) så har jag gjort en egen utgiftskategori “utlägg jag missat få ersättning för” som jag använder för att ta mig ner till 0kr (speciellt nu när jag börjat med Spirecta och lagt in data för flera år bakåt). Förhoppningsvis kommer jag bli bättre på att begära tillbaka pengarna nu när jag kan se summan i Spirekta.
För utlägg åt familj/vänner använder jag istället en utgiftskategori och gör en återbetalning när jag får tillbaka pengarna. Detta då jag inte vill se dessa utlånade pengar som en “tillgång” och inte heller räknar med att komma tillbaka till 0 (för mycket utlägg fram och tillbaka i min familj för att någon ska orka hålla ordning på vem som är skyldig vem vad i längden).

Tillbaka till traktamenten och milersättningar.
Precis som ni skriver har jag hittills bara låtit det klumpas ihop med den vanliga lönen. Började dock fundera på om det finns någon praktiskt nytta av att kunna se vad som är vad? Tänker tex på deklarationen eller när man ska göra en budget för kommande år och inte vill överskatta sina inkomster. Samtidigt har man ju haft högre utgifter om man är ute och reser och får traktamente och/eller milersättning. Om man då också skulle försöka särredovisa dessa extra utgifter känns det minst sagt omständigt, kanske speciellt med milersättningar.
Samtidigt kan vissa av dessa kostnadskategorier (uteluncher, fika/kiosk, bensin, kollektivtrafik) på ett år påverkas rejält av att man är ute och reser i jobbet. Det kan se ut som man lägger mycket pengar på det fastän det nästan bara är jobbrelaterade utgifter som ska kompenseras av traktamenten och/eller milersättning.

Så principiellt skulle jag vilja särredovisa det på något vis men kan inte komma på något sätt som inte känns för komplicerat/tidsödande.