Hur kan jag se resultatrapporten per månad?

Hur kan ja se resultatrapporten per månad? Alltså för helåret 2022 uppdelat per månad och per utgiftskategori?

Det gör du genom att följande steg:

Steg 1. Välj Rapporter och resultatrapporter

Steg 2. I tidsperiodväljaren, välj förra året eller annan tidsperiod

Steg 3. Klicka på utgifter i flikarna

Steg 4. Växla grafer med knappen

1 gillning