Hur mycket är sparat och investerat under året?

Sitter och analyserar året som gått och resultatrapporten är ju ett mycket trevligt och grafiskt snyggt verktyg. Som vi dock har pratat om tidigare, så ser man inte flöden som går till sparande och investeringar. Jag hade velat se hur mycket jag har satt in på tex lysa separat från värdeförändringen. Är det detta som heter likviditetsrapport?

Visst är det så att resultatrapporten “sparande” bara tar skillnaden mellan inkomster och utgifter? Det är nog här jag hade velat ha det uppdelat på vilket konto det är sparat/investerat till.

Under 2021 har jag också gjort överföringar till investeringar för att täcka rena utgifter. I detta fall var det så att skatten för en investering inte kunde tas från själva investeringen utan jag fick skjuta till mer pengar. Detta bokförde jag dock inte som en utgift utan som att jag investerade mer (dvs en överföring till investeringen). I praktiken minskar ju detta på vinsten (eller ökar förlusten) när tillgången senare blir likvid. Är detta fel? Det påverkar ju också siffrorna hur mycket jag sparat och investerat och vet inte hur det går ihop med det ovan.

Om någon läser detta och förstår vad jag menar blir jag lite imponerad och hoppas på ett svar. Tack! :slight_smile:

Jag tänker att fördelningsfliken i Balansrapporten kanske borde svara på din fråga:

Kanske, men jag förstår den nog inte helt :slight_smile: Tror du hade någon likviditetsrapport i pipelinen vid tillfälle och tänkte mig att man kunde välja ett konto och se pengar insatt/uttaget samt värdeökning. Eller något sådant!

Det finns om du går in på en tillgång och har bokfört korrekt.

  1. Gå till översikten för alla tillgångar “Administrera => tillgångar

  2. Klicka på en tillgång (eller skuld)

  3. Gå till fliken värdeförändring.

Så här ser det t.ex. ut för mitt PPM-konto i Spirecta.

Den visar exakt fördelningen

  • ingående balans
  • inkomster - (pengar som satts in på kontot av staten i form av pensionsrätter)
  • värdeökning i form av AP7 SÅFA som ökat i värde
  • kostnader för förvaltning
  • värdeminskningar under vissa år
  • utgående balans

Du har den här vyn på alla dina tillgångar och skulder. Rapporten jag refererade i mitt svar ovan sammanställer alla tillgångar och skulder.

Strålande! Precis det jag letade efter. :pray:

1 gillning