Hur ofta uppdaterar ni datan på Spirecta?

Har nu börjat använda Spirecta med glädje :slight_smile:

Funderar på hur ofta ni som använder Spirecta uppdaterar eran datan? Varje dag, varje vecka, varje månad?

När jag använde Tink så uppdaterar jag jämt med hjälp av bankkopplingen typ varje inkomst och utgift som mina konton hade,

Hur ofta uppdaterar ni?

2 gillningar

Jag gör det en gång i månaden, i början så att jag kan importera hela förra månaden. Importerar aldrig över månadsbryt. Transaktioner mellan konton på tex avanza och Nordnet gör jag några gånger om året. Jag ser ingen vits med att importera oftare.

Jag har faktiskt börjat göra färre transaktioner mellan konton för att slippa föra in så många transaktioner :joy:

Jag kollar rapporter och sånt lite oftare, nån eller några gånger i månaden. Lite oftare om @janbolmeson släppt någon ny funktion eller rättning som jag vill testa (och försöka hitta buggar :wink: )

2 gillningar

Jag gör på samma sätt. I samband med månadsskiftet så kör jag in alla värdena. Typ “månadsbokslut” första helgen efter ett månadsskifte.

Vissa tillgångar uppdaterar jag än mer sällan, t.ex. på kvartalsbasis eller halvårsbasis. Men allt beror på hur noga man behöver mäta och vilket spel man spelar. Har man t.ex. ett spel på att minska småutgifter då kan ju veckobasis vara rimligt.

Jag som just nu spelar “energieffektiviseringsspelet” på huset kollar ju elförbrukningen typ en gång om dagen och elpriset kollar jag varje dag kl. 13.00 när det släpps. Det har ju gett jättemycket resultat på kort tid.

Så för mig handlar det mycket om vad är syftet med mätningen. Något vi pratade om i förra veckans temakväll om mätning:

1 gillning

Wow jag blev verkligen inspirerad av ert samtal. Spirecta skapar möjlighet att förändra sin livssituation till ett friare ekonomisk liv :relaxed::pray::+1:

1 gillning