Hur ser planen ut för utvecklingen av spirecta över tid?

Jag förstår att mycket arbete sker bakom kulisserna med automatiska importen, buggfixar och annat just nu. Min fundering är hur arbetet kommer se ut över tid? Om det finns någon plan på längre sikt för utvecklingsarbetet och i så fall hur den ser ut?

I stora drag är mina tankar uppdelade i block:

  • Våren 2021 - halv-automatiska importer via BankID.

  • Sommaren 2021 - fixar, uppdateringar och kanske helautomatisk import via BankID.

  • Höst 2021 - fokus på budget-funktionen

  • Höst / Vinter 2021 - fokus på “framåtblickande” och mer styrande av ekonomi. Typ “Livsplan” där man kan experimentera med sin ekonomi och simulera. Tänkt sammankoppling av simulatorerna och utfallen i rapporterna.

Det låter riktigt bra! Jag ser fram emot budgetar (främst likviditetsbudget :wink: ) och simulatorer för framtiden! :slight_smile:

1 gillning

Tack själv för all hjälp i utvecklingen. Nu när de stora “blocken” är färdiga med BankID så hoppas jag på mycket kortare uppdateringscykler.