Hur ska jag bokföra skuldebrev till mitt företag (aktiebolag)?

Hej!

Jag skulle uppskatta om jag kan få feedback kring upplägg med ägande av eget aktiebolag och bokföring av lån från mig som privatperson till aktiebolaget.

Jag har startat ett aktiebolag (Mitt AB) för investeringar i värdepapper och andra tillgångar. Initialt behöver jag låna ut kapital från mig som privatperson till Mitt AB för att få igång dess verksamhet. Jag ser framför mig att jag lägger upp en “Tillgång” som heter “Lån till Mitt AB” och bokför lånet som en “Överföring mellan två konton”.

Är jag inne på rätt spår ovan? Hur kan jag tänka annorlunda annars eller vad har jag missat?

Just det, en kommentar till från mig själv.

Än så länge har jag inte lagt upp Mitt AB som en tillgång, delvis pga att jag har svårt att bedöma dess värde, men också för att det känns som att jag är osäker på hur lånet påverkar värdet på Mitt AB. Helst håller jag Mitt AB utanför Spirecta tills dess jag vet hur det ska värderas och bokföras.

Ja, det blir ju en tillgång för dig som privatperson.

Även företaget kommer ju vara en tillgång i Spirecta. Det enklaste sättet att värdera sitt aktiebolag är ju att göra det på eget kapital. Då blir det ju lånet + eget kapital.

Tack för ditt svar Jan! Då är jag på rätt spår i alla fall! :slight_smile:

Jag förstår att även företaget kan sättas upp som en tillgång. Men om jag gör som du säger, att lägga in lånet som en tillgång plus att lånet tas upp som värdebyggande i Mitt AB så blir ju lånet räknat som tillgång två gånger. Om jag till exempel för över 100 000 kronor till mitt företag så kommer jag lägga upp lånet som en tillgång (+100 000) och samtidigt skriva upp värdet på mitt företag (+100 000). Då kommer mina samlade tillgångar enligt bokföringen ha ökat med 200 000 kronor. Det känns inte rätt. Vad är det jag missar? (Är det det där med debet och kredit?! :laughing: )

Sorry, det är jag som hade otur när jag tänkte. Det egna kapitalet i bolaget blir ju oförändrat eftersom det de facto får en skuld på skuldsidan. Dvs. värdet på bolaget blir ju samma som innan lånet. Sorry! :man_facepalming:

1 gillning