Hur ska jag göra med observationskontot?

Fråga till supporten:

Hur ska jag göra med observationskontot? Stort minus där…

Syftet med observationskontot är att snabbt kunna bokföra transaktioner och spara “oklarheter” till senare. Så tanken är att observationskontot är temporärt, det vill säga att det är något man “observerar” och har koll på innan man bokar bort det.

Det vill säga att jag bokför min månad, sätter oklarheter på observationskontot och sedan återkommer man man till det och “rensar ut” det.