Import av kontoutdrag ger TypeError: t.raw_string.replace is not a function

När jag försöker importera ett kontoutdrag får jag följande fel i webbläsaren, Safari:

[Error] TypeError: t.raw_string.replace is not a function. (In 't.raw_string.replace(" ","")', 't.raw_string.replace' is undefined)
(anonymous function) — ImportAccountStatementWizardStep03.vue:1233
findIndex
updateAccounts — ImportAccountStatementWizardStep03.vue:1229
Nn — chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:24712
Nn — chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:24712
(anonymous function) — chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:30734
optionSelected — TableCustomMultiselect.vue:170
Nn — chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:24712
Nn — chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:24712
(anonymous function) — chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:30734
selectValue — CustomSelect.vue:698
Nn — chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:24712

	zn (chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:25085)
	Vn (chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:25001)
	Ln (chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:24646)
	Nn (chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:24849)
	Nn (chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:24712)
	(anonymous function) (chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:30734)
	optionSelected (chunk-53bce289.5acdfc31.js:7:201900)
	Nn (chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:24712)
	Nn (chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:24712)
	(anonymous function) (chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:30734)
	selectValue (chunk-1a1acc0f.0286b39c.js:1:17362)
	Nn (chunk-vendors.d9fa1e14.js:7:24712)

I själva UIt är det avsaknad av OK knapp efter att jag valt transaktionstyp och kategori som är problemet.

Ser ut att vara detta som får allt att sluta funka:

Datum	Specifikation	Belopp SEK
2023-04-19	EUROSTARS THALIA -	49,64
1 gillning

Oj, sorry för att jag missat detta. Kan jag be dig att skicka in kontoutdraget och vilken bank det gäller till support@spirecta.se så att jag kan kolla på det?