Import av Preem kontoutdrag fungerar delvis

Vid import av kontoutdrag från Preem så kan alla poster importeras förutom de poster som rör just köp av drivmedel. Min gissning är för att dessa innehåller mer information än de andra posterna.

Detta fungerade i balansbladet tidigare.

Väldigt sen återkoppling. Men det här fungerar sedan ett tag tillbaka. :+1: