Importen av Avanza-kontoutdrag fungerar inte

Av: MikaelB
Skall importera transaktioner från Avanzas importmall men kommer inte vidare när jag klickar på nästa. Hela fältet blir rött. Detta trots att Spirecta verkar tolka alla transaktioner rätt.

Det här är nu fixat.