💳 Importera data från Re:member Card

Spirecta stödjer import av transaktionshistorik från Re:member-kortet på två sätt:

  • Export till .csv (Excel)-fil, kopiera kontoutdraget och klistra in
  • Genom kopiering av raderna i historiken på hemsidan

Tyvärr har jag inte tillgång till inloggning på Re:member-card om du har det och läser det så får du gärna mejla skärmklipp som vi kan anonymisera och lägga upp i en guide här. Tack för hjälpen för hand.

Så här behöver kontoutdraget se ut Spirecta för att vi ska kunna tolka kontoutdraget: