Importera tillgångar och skulder med hjälp av BankID | Manual

Steg tre i kom-igång-guiden går ut på att skräddarsy dina tillgångar i Spirecta så att de matchar dina tillgångar i verkligheten. Det finns två sätt att göra det på; antingen manuellt via tillgångs- och skuldöversikten eller via automatisk import via BankID enligt nedan.

Steg 1. Påbörja importen via tillgångs- eller skuldöversikten

Börja med att gå till tillgångs- eller skuldöversikten. Klicka där på “Importera tillgångar/skulder via BankID”. Det är samma process oavsett om du importerar tillgångar eller skulder.

Steg 2. Anslut till din bank eller leverantör

Om du har en befintlig anslutning till din bank, använd den eller skapa en ny anslutning genom att trycka på fliken “Skapa en anslutning till din bank”. Välj därefter din bank i rullistan.

OBS! Alla banker stödjer tyvärr inte automatisk anslutning via BankID. Om din bank saknas så kommer du tyvärr behöva skapa tillgångarna manuellt via översikten.

Steg 3. Följ instruktionerna för att logga in på din bank

Varje bank har sin egen anslutningsprocess, så bara följ instruktionerna som visas.

Notera att du ibland ska använda kameran istället för BankID-appen.

Det är inte heller något konstigt om det kan ta flera minuter att ansluta. Det är nackdelen med det här sättet att importera data.

Steg 4. Välj tillgångar och skulder att importera

Om allt går som det ska kommer du nu att få en lista med alla dina tillgångar och skulder hos den aktuella banken. Spirecta kommer att föreslå titlar bestående av namnet och de fem sista siffrorna i kontonumret.

Din uppgift är nu att godkänna titlarna samt gruppera tillgångarna och skulderna till rätt grupp (du kan skapa nya grupper). Du kan självklart radera de tillgångar som du inte önskar importera.

Steg 5. Bekräfta tillgångarna och skulderna du vill importera

I det sista steget får du möjligheten att bekräfta de tillgångar och skulder som du önskar importera.

Steg 6. Färdigt

Nu när du har importera tillgångarna och skulderna så dyker de upp som om du hade skapat dem manuellt i Spirecta.

1 gillning