Importera utgift eller inkomst direkt från tillgångs/konto-vyn

Det borde gå att importera tillgång direkt från tillgångsvyn. Alltså att man med ett klick får upp ”importera inkomst eller utgift” där kontot är förvald. Jag fick tanken tanken för att jag ville uppdatera värdet för en tillgång ett visst datum. Jag vet värdeförändringen men inte det exakta värdet det datumet. Klickar man på uppdatera värdet måste du ha totala värdet det datumet. Det är även praktiskt om man har konton med få transaktioner på och man snabbt vill lägga till eftersom det kontot inte inkluderas vid import.

Jag hänger inte riktigt med. Kan du ge mig ett exempel hur du tänker?

Jo när jag är inne i en tillgång, tex bankkonto vill jaga en knapp så jag kommer till skapa ”transaktion”. Med det kontot förvalt.

Klicka där så kommer man till:

Man kan inte gå direkt till den vyn via huvudmenyn utan man kommer bara till menyn för att importera.

När man lägger till transaktioner på tex ett sparkonto man inte importerar kontoutdrag från eller lägger in transaktioner mellan konton på Avanza vore det smidigt med den knappen.

  1. väljer ett konto att kolla när jag senast la till transaktioner, inse att det var länge sedan.
  2. kolla historiken på det kontot via Avanza
  3. lägga till transaktioner för just det kontot.

Nu blir det två till steg mellan steg 2 och 3 där man måstets ur kontot, till importera menyn, gå in i importera.
Ja jag inser att man kan öppna i en ny tabb och hålla på men vill jag bara lägga till en transaktion snabbt vore en sån knapp smidig. :slight_smile: