Inkomster/utgifter grafiskt

En tanke som slog mig nyligen är att ett Sankey-diagram vore kul att kunna se inkomster/utgifter i, med inkomstkategorier som “källor” och utgiftskategorier/skulder som “mål”.

Inte världens viktigaste grej kanske, men vore mer tydligt än de stapeldiagram som finns tror jag.

1 gillning

Spännande diagram! Det kan nog vara en del i att lättare kunna se var man spenderar sina pengar.
Tycker det är viktigt i hur man visualiserar det och det är något som kan bli bättre!

Kan du utveckla hur det skulle kunna se ut?

Det skulle vara extremt intressant med denna för att se flödet av sina tillgångar också. Varje månad överför man ju sina pengar till olika konton via månadssparande.
Alltså en sån graf mellan sitt lönekonto eller ”inkomster” till sina olika tillgångar

Om man går till t.ex. Sankeymatics verktyg för detta tycker jag deras “default-exempel” är rätt bra illustration på hur det kan se ut. Fast dynamiskt då, med inkomstkategorier till vänster och utgiftskategorier till höger. I mitten vet jag inte vad man skall kalla det riktigt som blir bra på svenska.

Tror att det blir knepigt om man skall illustrera pengaflöden mellan egna konton dock, då kommer man antingen behöva skapa ett godtyckligt antal “lager” eller så måste det kunna loopa runt inom mittennivån vilket blir rätt konstigt och rörigt misstänker jag.