Inköp och värdeminskning vid bilköp

Behöver lite bollplankshjälp för att komma vidare i tankarna.

Har funderat lite på det här med bilägande och hur man kan tänka kring kostnader kopplat till detta. Hur tänker och gör ni där? Lägger in bilen som en post i tillgångarna och skriver ned värdet på tillgången kontinuerligt?

För egen del använder jag främst Spirecta för att få koll på intäkter/utgifter och skulle gärna få in värdeminskningen i resultatrapporten på något sätt för att kunna följa hur mycket bilen kostat mig över ett år exempelvis.

För enkelhetens skull kan vi förutsätta att bilen köpes kontant och att värdeminskningen är 20% per år.

Tack på förhand!

Jag lägger upp som tillgång. Skriver ned värdet 1 ggr per år vid årsbokslutet. Googlar fram nytt värde på någon av hemsidorna som finns, och skriver ned motsvarande skillnaden/uppdaterar värdet på tillgången.

1 gillning

Jag gör på samma sätt, lägger in bilen som tillgång (köpet blir överföring från bankkonto till tillgången plus ökning av lån). Skriver ned värdet, det finns två metoder i Spirecta för värdeminskning.

  1. Värdeändring utan att att det bokförs mot ett utgiftskonto. Tillgången minskar och du slipper “kostnaden” i resultatrapporten

  2. värdeändring som görs mot ett utgiftskonto och syns i resultatrapporten. Vill man sortera bort värdeminskning från övriga poster kan man använda filter.

1 gillning

Tack för svar! Visste inte att man kunde göra värdeminskningen mot ett utgiftskonto. Även om det inte är tekniskt korrekt så tror jag ändå att det kanske funkar bäst för mig. Får kika lite på det.

1 gillning