Introduktion till rapporterna i Spirecta

Introduktion till rapporterna

Rapporterna är ett av de stora guldkornen i Spirecta. De hjälper dig att få nya perspektiv, insikter och förslag på saker som du kan göra i din ekonomi och ditt sparande. Det är de som kommer att hjälpa dig att spara pengar, få en bättre avkastning, tjäna mer pengar men framförallt också få ett lugn och en trygghet i att du har en fullständig kontroll.

https://vimeo.com/422926752/aadee9eb9e

Fyra typer av rapporter ger 360 graders koll och styrning

Syftet med rapporterna är att ge dig fullständig koll på din ekonomi men också att ge dig underlag för bättre beslut så att du kan lyfta din ekonomi och ditt sparande till nästa nivå. Det är nämligen först när du agerar på insikterna på rapporterna som de nya ekonomiska resultaten kommer.

Resultatrapporterna

I den klassiska företagsbokföringen är resultaträkningen en av de viktigaste rapporterna. Den visar resultatet som skillnaden mellan alla inkomster och utgifter. Den visar om man går plus eller minus, trenden över tid och om de aktioner man tar ger något resultat.

 • 12 månaders resultaträkning
 • Klassisk resultaträkning
 • Detaljerad rapport per inkomst- eller utgiftskategori
 • Detaljerad rapport per inkomst- eller utgiftskategorigrupper
 • Aktiva / Passiva inkomster och utgifter-rapport
 • Sparkvot och månadssparande
 • Ekonomisk frihet (FIRE)-rapport
 • Ekonomisk trygghet-rapport
 • Uppdelad ekonomi sinsemellan-rapport

Balansrapporterna

Balansräkningen är den andra grundläggande delen av vilken ekonomi som helst. Den berör tillgångarna och skulderna och skillnaden därmellan som blir den egna förmögenheten. Dessa rapporter visar om man blir rikare eller fattigare över tid, om man har en generativ eller stressad ekonomi och man över lång tid kommer att nå sina ekonomiska mål.

 • Klassisk balansräkning
 • Detaljerad rapport per tillgång eller skuld
 • Detaljerad rapport per tillgångs- och skuldgrupper
 • Fyra-hinkar-rapport
 • Fördelningen av olika typer av skulder och tillgångar
 • Fördelning av tillgångsslag såsom aktier, räntor och andra tillgångsslag

Budgetrapporterna

När man är klar med det första steget kring att ha koll på sin ekonomi handlar arbetet om att börja styra sin ekonomi i den riktning som man önskar. Det görs med hjälp av budget på både lång och kort sikt.

 • 12 månaders budgetöversikt

Simulatorer

I samband med att man både följer upp och styr sin ekonomi vill man gärna testa olika framtida utfall. På det sättet kan man få en mellan-tummen-och-pekfingret kunskap kring hur framtiden kommer att se ut.

 • Ränta-på-ränta simulator
 • Pensions / FIRE-simulator med ränta-på-ränta med uttag

Vi arbetar kontinuerligt med att lägga till nya rapporter. I närtid är flera på gång att publiceras. Framförallt på simulator- och budgetsidan. :+1:

Frågor, kommentarer eller funderingar

Använd gärna kommentarsfältet för att ställa frågor eller dela med dig av dina funderingar. Vi läser och svarar på majoriteten av alla kommentarer.

:arrow_left: Tillbaka till innehållsförteckningen