Jag kan bara uppdatera värdet på VISSA av mina tillgångar och skulder

Fråga till supporten idag:

Jag skulle vilja uppdatera värdet i mina tillgångar men det fungerar bara på vissa av nån anledning

Det beror på att det finns två sätt att uppdatera värdet på en tillgång eller skuld på i Spirecta.

Uppdatering av värde genom överföringar, amorteringar och liknande (“Indirekt uppdatering”)

Det första sättet är att värdet på ens tillgångar eller skulder uppdateras med hjälp av överföringar till och från dessa konton och / eller skulder.

Typiskt exempel är t.ex. ett bolån. Man sätter ett startvärde på 1 000 000 kr och sedan kommer värdet på den skulden att minska för varje månadsamortering som man gör i verkligheten. Eftersom amorteringen kommer att dyka upp kontoutdraget och man på kontoutdraget gör en överföring till skulden så kommer värdet på skulden att minskas och hållas aktuellt på det sättet.

Exempel på tillgångar och skulder som bör ha INDIREKT uppdatering av värdet:

  • Bankkonton
  • Betalkort (t.ex. Revolut)
  • Kreditkort
  • Olika typer av skulder man har till andra

Uppdatering genom att man sätter ett faktiskt värde (“Direkt uppdatering”)

Det andra sättet som värdet på, främst, en tillgång kan ändras är genom att det sker t.ex. en värdeökning på ens ISK-konto på Avanza / Nordnet. Det är ju ingen som för över pengar på samma sätt som t.ex. när man betalar ett kreditkort.

Exempel på tillgångar och skulder som bör ha DIREKT uppdatering av värdet:

  • Tillgångar i form av investeringar (t.ex. ISK, Fondrobotar, fonddepåer)
  • Materiella tillgångar (boende, bil, båt, fritidshus, konst och liknande)
  • Imaterialla tillgångar (ens eget företag, patent, licenser och liknande)

Spirecta hjälper dig genom att ange för de olika tillgångarna och skulderna vilket sätt värdet ska uppdateras på.

Du kan i Spirecta för varje skuld och tillgång ange om uppdateringen av värde ska ske direkt eller indirekt. Om det görs direkt så kommer du få en knapp som heter “Uppdatera värde” om det är indirekt så är den knappen dold. Så här kan det se ut:Om du vill ändra från det ena sättet till det andra

Du kan själv välja hur du vill göra för varje tillgång eller skuld. Du ändrar det genom att gå in och redigera tillgången eller skulden och i Steg 3 visa de ytterligare alternativen. Se bilder nedan:


Hoppas att det här var svar på din fråga!

Hälsningar,
Jan

PS. Jag rekommenderar även att läsa den här artikeln som har nyttig information: