Två olika sätt för hur man uppdaterar värdet på en tillgång eller skuld (om motkonto)

Den kanske klurigaste saken att få rätt på när man börjar använda Spirecta är att få rätt på startvärdena på sina tillgångar och skulder. Det vill säga de så kallade balanserna som det kallas på bokföringsspråk. I den här artikeln får du hjälp kring hur du kan tänka och hur du faktiskt kan göra.

Två olika sätt för hur man uppdaterar värdet på en tillgång eller skuld

Det första att förstå är att värdet på en tillgång (t.ex. bankkonto, investeringssparkonto, ett hus eller liknande) eller en skuld (t.ex. kreditkort, bolån, investeringskredit) kan sättas på två olika sätt.

Det första och vanligaste är att det sätts genom att man gör olika överföringar till och från ett bankkonto. Varje överföring förändrar saldot (=balansen) på kontot. En överföring till kontot ökar saldot, en utgift från kontot minskar det. Ett kreditkort, som är en skuld, fungerar egentligen likadant. Vi köper saker på kredit (=lånade pengar) under månaden vilket bygger upp en skuld, vilken vi reglerar i slutet av månaden genom en överföring till kreditkortet som nollar ut skulden.

Det andra sättet är tillgångar som förändras i värde på grund av marknaden. Det absolut vanligaste exemplet är t.ex. ett sparande på Avanza/Nordnet eller en fondrobot som t.ex. LYSA. Ofta är scenariot att vi gör en initial överföring på t.ex. 10 000 kr. Dessa pengar investeras i marknaden och om den går bra så kan värdet öka med t.ex. 10 % till 11 000 kr. Den här värdeförändringen har ju skett utan att någon har fört över pengar till vårt LYSA-konto. Ett annat exempel är t.ex. värdeminskning på en bil. Vi köper den för 100 000 kr, men efter något år är den kanske bara värd 50 000 kr. Lite slarvigt kan man säga att det “sker av sig självt”.

Båda dessa situationer kan hanteras av Spirecta, men de hanteras på lite olika sätt.

Värdeförändring genom transaktioner

En tillgång eller skuld vars värde förändras genom transaktioner är på sätt och vis väldigt enkla att hantera. Det enda du behöver se till är att vara noga med att importera alla dina inkomster, utgifter och interna överföringar. Gör du det korrekt så kommer saldona alltid att stämma. Du kommer aldrig behöva gå in och ändra eller uppdatera värdet på tillgången eller skulden.

Exempel på tillgångar och skulder som uppdateras genom transaktioner:

 • Bankkonto
 • Kreditkort
 • Alla typer av lån - bolån, billån, konsumtionskrediter etc

Egentligen är det ganska logiskt eftersom alla lån kommer föranleda en överföring, antingen till långivaren (=amortering) eller från långivaren till dig (=själva lånet).

Värdeförändring genom uppdatering av värde

I de fall att du behöver uppdatera värdet på en tillgång, t.ex. i följande scenario:

 • Värdeförändring - bostad
 • Värdeförändring - investeringar
 • Värdeförändring - övrigt (t.ex. bil, båt och andra materiella och immateriella tillgångar)

Det här är nämligen värdeförändringar som kommer inte kommer föranledas av någon transaktion. Det ska dock räknas in i din ekonomi och därför bokför vi dessa värdeförändringar på motsvarande inkomstkategorier. När du skapar ett konto på Spirecta får du med dessa tre inkomstkategorier som standard.

Exempel - värdeförändring bostad

Ett scenario med en värdeförändring på en bostad skulle kunna se ut så här:

 1. Du köper en bostad för 1 000 000 kr
 2. Du skapar tillgången i Spirecta som “Bostad” och sätter startvärdet till 1 000 000 kr
 3. Efter 6 månader är bostaden värd 1 050 000 kr
 4. Då kan du uppdatera värdet på tillgången i Spirecta via tillgångsöversikten. Som motkonto väljer du “Värdeförändring - bostad”

Nu kommer tillgången “Bostad” vara värd 1 050 000 kr och du kommer ha bokfört en värdeöknnig som en inkomst på 50 000 kr som är summan som du de facto har blivit rikare. Om bostaden skulle minska i värde fungerar det på exakt samma sätt, då har ju värdeminskningen gjort dig 50 000 kr fattigare.

Exempel - värdeförändring ISK (investeringssparkonto)

Ett scenario där du har investerat pengar i fonder fungerar exakt på samma sätt.

 1. Du öppnar ett konto hos en fondrobot
 2. Du sätter in 10 000 kr (via en överföring) som du bokför i Spirecta
 3. Det går 6 månader och värdet ökar till 11 000 kr
 4. Du uppdaterar värdet på tillgången i Spirecta per dagens datum till 11 000 kr och bokför mot “Värdeförändring - investeringar”

Det innebär att du får rätt värde på tillgången och du får dessutom koll på att du har tjänat 1 000 kr på värdeförändringen.

Läs gärna mer här om hur du ändrar mellan direkt och indirekt uppdatering av värdet för en tillgång eller skuld:

Få rätt på startvärdena när du precis kommit igång med Spirecta

När du precis har kommit igång med Spirecta kan det vara klurigt att få rätt på startvärdena. Det viktigaste man behöver göra är:

Bestäm dig för ett startdatum då du kör igång med Spirecta!

Du kan själv välja vilket datum du vill köra igång och det kan vara:

 • Ett historiskt datum, t.ex. 1 januari innevarande år, förra månadsskiftet eller 1 januari föregående år.
 • Dagens datum
 • Ett framtida datum, t.ex. nästa månadsskifte

Då sätter man alla startvärden till vad de var just det datumet. Därefter börjar man med att importera alla transaktioner och så kommer det vara korrekt från det datumet.

Ett vanligt misstag

Ett vanligt misstag man gör är att man bestämmer sig för ett datum, t.ex. föregående månadsskifte. Sedan sätter man startvärdena för det datumet och jobbar vidare. Sedan får man blodad tand eftersom man ser att banken tillhandahåller historik fler månader bakåt och så börjar man importera dessa historiska transaktioner. Problemet blir att dessa historiska transaktioner kommer att ställa till det med saldot. Det går att korrigera, men det är struligt.

Om det är så att du inte kan få tag på vad saldot var vid historiska datum, då är det bättre att bestämma sig för att t.ex. börja vid nästa månadsskifte. Då kan du nämligen gå in överallt, se startvärdena, sätta dessa och sedan kör igång från och med det datumet.