Jämförelsestörande poster

Jag labbar f.n. med värdeökningkategorin. Tidigare bokförde jag värdeökning resp. minskning mot eget kapital, men har nu lagt om det mot värdeökning i stället - funkar bra!

En sak dock - vi värderade upp huset under året, vilket i storleksordning mångdubbelt överträffar all annan ökning. Transaktionslistan summerar ju automatiskt alla synliga transaktioner, men går det på något sätt att exkludera en/några enskilda transaktioner? Att bara markera eller “omarkera” dem räcker inte vad det verkar. Nedan är en annan transaktionslista, men den åskådliggör problemet - de markerade posterna stämmer ej med summan nedan (eller snarare kanske, summan är alltid av hela listan).

Antar att du är i listan med alla transaktioner, där kan du ju välja avancerat filter. I det filtret kan du ange belopp. Sortera bort ditt höga belopp som huset representerar så har du väl fått den listan du vill?

Med vänlig hälsning,
Björnen

Jag hänger inte riktigt med. Vad är det som du önskar åstadkomma? Kan du utveckla lite :blush:

Yes.

Jag går in på Resultatrapport → Inkomster (kategorier) → Värdeökning. Då får jag en transaktionslista för alla transaktioner inom värdeökningskategorin. I den listan har jag en stor post som jag skulle vilka exkludera. Jag tänkte att man kanske kunde låta kryssrutorna till vänster påverka summeringen längst ned genom att lägga till “Summa ikryssade rader” eller nåt sånt. Så jag snabbt kan ta bort jämförelsestörande poster när jag ska analysera vad värdeökningen består i.4

Och för att svara @Bjornen så finns det inget filter i denna vy, tyvärr.

Vi håller på och arbetar om filter-funktionen helt och hållet. Nu i nästa vecka rullar vi ut den för två rapporter och sedan kommer vi ta det steg efter steg. Så just nu har jag inget bra tips än att ni tyvärr behöver vänta lite.

Så här ser det nya filtret ut i utvecklingsversionen så länge.

1 gillning

@lebaguette Förstod fel vy, men kan du inte i alla transaktioner sortera fram den lista du vill med hjälp av filter? Du kan ju där välja både datum period och vilket inkomst kategori som ska vara med samt att även ta bort det högsta beloppet? Det avancerade filtret kan du leta och styra mycket vid.

//Björnen

Sant, nu var det väl bara det att jag kom åt en vy utan filter och då måste jag baka och sålla fram transaktionerna på annat sätt. Så du har rätt i att det går, min fråga var väl kanske mer om det fanns något smidigt sätt. :slightly_smiling_face:

1 gillning