Kan du hjälpa mig att göra Spirecta bättre?

Kul! Här kommer en massa tankar, kanske inte de bäst strukturerade. Kanske återkommer och fyller på lite och strukturerar de. :slight_smile:

Jag vill kunna följa upp mina utgifter och inkomster, följa hur ett antal av mina utgiftskategorier beter sig över tid. För mig är förändringen nästan viktigare än exakt vilken summa det är. Jag vill även veta hur stora mina totala tillgångar är, vilken fördelning av tillgångar jag har. Hur mina tillgångar utvecklas över tid. Sparkvot och ackumulerat sparande per år/månad. Balansräkningens utveckling inklusive och exklusive tillgångars värdeförändring.

Hade auto-import via tink funkat så hade jag velat kunna följa mitt resultat för månaden varje vecka, idag följer jag inte min ekonomi på det sättet men det fanns en tid då jag gjorde det. Annars så funkar det bra att följa upp en gång i månaden. Däremot hade jag velat ha lite högre upplösning i en del rapporter.

Resultatrapport över tid, Balansräkningens utveckling över tid, sparkvot, resultatrapport och balansrapport för enskilda kategorier och tillgångar. Sen en del filtreringar av rapporterna för att kolla på mer intressanta saker (typ ta bort bostad).

En del buggar

Spirecta har förmågan att göra väldigt mycket av det jag vill, men det är lite för mycket buggar i de funktionerna, eller så kräver det för mycket arbete med att filtrera och byta grafer för att visa det. (Typ risk-nivårapporten som inte räknade rätt).

Smidigare tillgång till grafer

Jag skulle vilja ha snabbare tillgång till en del grafer. Snabbare och enklare att göra olika inställningar och filtreringar av resultatrapporten och balansrapporten (och andra rapporter). Jag vill inte behöva byta rapport för att se samma sak men mer detaljerat. Typ avkastning per tillgång, ja det går att filtrera eller gå in på varje tillgång. Men varför göra det när allt kan presenteras i lista?

Tydligare tillgångsöversikt

Tydligare tillgångsöversikt som låter mig hantera tillgången, just nu är tillgångsöversikten en balansrapport och den är gömd under “administrera”, det ropar inte direkt “här är allt du äger!!!” Att ha all information om tillgången, både resultatrapport och balansrapport. Noterade att den hamnat som “Övriga rapporter”, är det ens en rapport det man gör?

Tex så går det inte att göra all administrering för inaktiva konton som man kan göra för aktiva konton. För att göra den administreringen (sätta förväntad avkastning eller risknivå tex) måste man återaktivera kontot, gå till admin, ändra, avaktivera kontot. Funktionen “allt i en lista” bör kunna göra det, eller i “ändra”-funktionen för tillgången.

Följa långsiktiga mål

Något sätt att följa sina långsiktiga mål, har jag sparkvoten för att nå dit. Har jag avkastningen för att nå dit. Vad krävs för att nå målet?

Budget, dels att kunna budgetera sparande och dels enklare funktion för att skapa budget med hjälp av tidigare utfall. Kunna koppla amortering av skuld till själva skulden och få in det i budgeten. Nu har jag inte använt funktionen sedan 2020 så den kanske förbättrats :slight_smile:

Samma filter i alla rapporter

Jag skulle vilja att rapporterna var mer sammankopplade, att jag kan öppna en rapport och göra inställningar och sen gå till en annan rapport och ha kvar inställningarna. Att alla filter jag sparat finns i alla rapporter, olika rapporter ska inte ha olika uppsättningar filter.

Ångra knapp när man raderar transaktioner

Någon form av ångra-knapp. Framförallt för raderade transaktioner så man kan gå in och återställa om man råkat radera. Det skulle kunna finnas under inställningar och sparas under en begränsad tid.

Info informationsssäkerheten

Transparens om informationssäkerheten på plattformen. Sparas lösenord och användaruppgifter krypterade? Är databasen med alla mina transaktioner krypterad och är det endast jag som kan komma åt mina transaktioner? I vilket land finns servrarna som hanterar uppgifterna?

Två-faktor autentisering

Tvåfaktorsautentisering för Spirecta, inte bara forumet. (inte bara bank-id).
I framtiden vore det nice om man kunde använda spirecta för alla ens betalningar, det är ju möjligt att sköta det från en annan platform idag.

Lite andra lösa tankar

Hur jag använder verktyget varierar lite utifrån vilket perspektiv jag är i. Vilket spel jag spelar. Tex är jag i spelet att minska mina utgifter så är resultatrapporten jätteviktig, och olika sätt att filtera den. Jämförelse med tidigare period etc. Och att ha tät uppföljning på utgifterna. att man gör det varje vecka och har en upplösning på dag. Öka sparkvot, återigen resultatrapport.

Är jag nöjd med storleken på mina utgifter, jag har resultatet varje månad för att nå mina långsiktiga mål, så kanske jag vill flytta mina utgifter till något som är viktigare men inte öka mina totala utgifter.

När kapitalet och/eller skulder ökar så blir balansräkningen viktigare. Ökar eller minskar mina tillgångar. Varför sker det, är det pga avkastning eller resultat i min vardagsekonomi. Jag är nog inte riktigt där för att veta hur jag spelar det spelet, det vore trevligt om spirecta kunde hjälpa mig att lära.

Utöka kunkapsbanken med rekommenderade lösningar, och kanske på något sätt göra lite spår i själva tjänsten som kan hjälpa användare att använda spirecta. Typ “min partner använder inte spirecta men jag, hur för jag in utgifter vi betalat tillsammans?”

1 gillning

Kom på en sak till jag borde kolla på men inte riktigt vet om det finns. En form av Balansräkning för varje månad. Tänker såhär: Man kollar på Resultatrapport över tid, där ser man ut och in. Men hur gick det med sparande och överföringar till andra konton/investeringar? Går detta att se någonstans?

Kollade lite nu och tänker att det är “Balansräkning med dina tillgångar och skulder” underrubrik “Tillgångar” jag frågar efter? Grafen visar utgående balans, kan man få den att visa förändringen istället? Eller frågar jag inte efter rätt saker här? :slight_smile: Finns det något smartare sätt att få ut det jag tänker på?

Tack!

@Fredrik Spirecta tror att du tänker på denna. Balansräkningens utveckling över tid. Den heter “din förmögenhetsutveckling”. Där kan du se balansen över tid och sen filtrera om det är något mer spännande du vill se på.

1 gillning
 1. Jag använder den månadsvis för att hålla koll på utgifter samt ge mig ett lugn att faktiskt se data istället för att gå lite på känsla och överslagsräkning.

 2. Resultatrapporterna och balansrapporterna. Skulle önska använda budgetrapporten mycket mer men tycker den är lite svår att greppa. Tror nog snarare att det kan var jag som inte är bra nog på budgetering.

 3. Automatiserade nattliga importeringar av transaktioner, detta skulle möjliggöra en vy där jag får en snabb överblick av nuläget mitt i månaden. Så man exempelvis hade kunnat se budgetutrymmet som är kvar, pengar på transaktionskonton, stora utgifter hittils i månaden osv.
  -Utöka filtreringsmöjligheterna för hushålls medlemmar till fler rapporter.
  -Att få Spirecta att inte bara visa mig hur det ser ut, utan även hjälpa samt lära mig mer om vad jag kan göra. (Vet att det kanske är mer ditt jobb än spirectas :D). Kanske Spirecta kan fråga om vad målet är? Sedan visa om man är på väg att nå målet eller om man inte är det peka på vad som är de större hoten mot att nå dem.

1 gillning

Tack, men nej, inte riktigt den. Kanske mer en likviditetsgraf? Altså, som visar inkomster och utgifter, men sen också får med de pengar som slussas in i sparande och andra överföringar. Vad finns egentligen kvar på kontot? Inte helt säkert på vad jag vill ha och hur det skulle se ut, men något som berättar hur min verklighet är varje månad. Om jag går plus 5k men 2k går till sparande så står det ju bara 3k kvar på kontot. Kanske bara kolla på värdeförändringen för lönekontot…? Men skulle vilja ha det för hela ekonomin. Blir väldigt rörigt här, men tänker högt :slight_smile:

Jag lägger till en funktion som jag kanske skulle vilja se i framtiden och det är en ombalanseringskalkylator. Att spirecta hjälper till att ombalansera dels mellan olika portföljer/konton/hinkar/tillgångar och mellan tillgångar i en portfölj (alltså fördelning av fonder/aktier/räntor/råvaror).

Det här tillsammans med någon form av framtidsplanerare där man kan ange sitt kapitalbehov i framtiden och förväntade inkomster skulle göra att man kan lättare justera balansen mellan tillgångar för att nå sina mål.

Eventuellt skulle en integration av inveztor Inveztor - se alla dina investeringar på ett ställe (Inveztor - tar en paus - Spara och investera - RikaTillsammans Forumet) vara på sin plats! :slight_smile:

Jag har varit väldigt kluven på om jag vill se ombalnasering av en portfölj i spirecta men jag tror att det är bra. Det skulle ta syftet att få en överblick av ens totala ekonomi ett steg längre och det skulle hjälpa många.

1 gillning

Det finns ett antal sätt att se ditt sparande. Balansrapportens utveckling är ju facit, hur mycket slussas över och hur mycket sparar jag faktiskt totalt.

Ett annat sätt är att kolla på sparkvot

Eller att kolla på resultatrapporten, resultatet varje månad är ju vad som blir över efter alla utgifter. Alltså

Det som inte fins idag är att du kan jämföra ditt planerade sparande med vad du faktiskt sparade en viss månad. Resultatrapporten visar allt som blev sparat och balansrapporten den generella utvecklingen. Men inte hur väl jag lyckas att spara mina 2000 kr på bankkontot. Du kan inte sätta en kategori på överföringar mellan tillgångar så att man kan följa sparandet. Jag beskrev det här Budget, att betala sig själv först
Man kan se lite om man kollar på budgetrapporten och jämför med utfall.

 • En sak jag saknat sedan möjligheten att registrera en “förväntad avkastning” per tillgång tillkom, är en möjlighet att jämföra faktisk med förväntad avkastning på sina tillgångar. Tycker också avkastnings-fliken per tillgång kan behöva lite polish i samband med detta, t.ex. så den sammanfattar utvecklingen vid varje månadsslut istället för att visa varje datapunkt som idag.

 • Jag saknar också möjligheten att följa fyra-hinkarnas utveckling i storlek över tid, jag kan idag endast se hur stora hinkarna är idag (eller vid något tidigare tillfälle med datumfiltret) och skulle kanske vilja kunna se hur storleken på hinkarna rört sig under det gångna året.

 • Det finns inte heller någon möjlighet att på enskild tillgång/skuld-nivån se samtliga tillgångar och skulder på samma sida i t.ex. balansrapporterna.

Ett inlägg delades upp till ett nytt ämne: Förslag på säkerhetsförbättringar i Spirecta

Ett inlägg delades upp till ett nytt ämne: Löneperiod 25 till den 25

Nyfiken på om något bra kommit fram under samtalen med UX-designern?

Håller fortfarande på att klura ut hur jag skall använda verktyget och vad jag vill få ut av det. Men här är några tankar.

Jag önskar framförallt en dashboard på startsidan där man kan placera widgets till nyckeltal (rapporter med filter och diagramval) eller ev genvägar till verktyg. För att enkelt och tydligt få en överblick av det man är mest intresserad av. Som Power Bi men inte fullt så avancerad. Kanske nämnts tidigare.

Upplever även att verktyget känns lite spretigt ibland, som att flera snarlika funktioner finns på flera ställen. Så är säkerligen inte fallet, men det är bara så jag upplever det. Inga konkreta exempel tyvärr. Det blev bättre vid en tidigare uppdatering där bl.a menyvalet föränklades.

Det är också mycket text på sina ställen, som visserligen förklarar saker men som kan störa hierarkin (alltså vad som är viktigast på en sida). Ett exempel:

Här är t.ex. texter som beskriver varje rapport, och sedan är det förklarande texter i själva rapporten. Tror man egentligen kan städa bort mycket text här.

2 gillningar

Fortfarande nyfiken på om samtalet ledde någon vart? Har du någon info/uppdstering @Muraks ? :slightly_smiling_face:

Yes, ni har helt rätt och ja, dashboard är prio. Äntligen har jag fått hjälp med hur man kan göra det också. Så just nu är planeringen:

 • Tink - stabilitet i importfunktionen - nästan klart
 • Stämma av och korrigera saldo - nästan klart
 • Simulering på lång sikt - livsplan - halvvägs
 • Dashboard - ej påbörjat.

Sedan kommer det nog bli en översyn av just dessa saker där flödet inte är helt klockrent. Så det är ett ongoing jobb.

2 gillningar

Jag tycker en Dashboard låter riktigt bra. Tänker något i stil med ett klassiskt bokföringsprogram ä. Där man kan se årets resultat hittills samt aktuellt saldo på sina konton och när de senast uppdaterades.

En sak som jag saknar är en mobil-anpassat gränssnitt. Det går ju att använda Spirecta på mobilen men det finns mycket som skulle kunna göras bättre och smidigare :slightly_smiling_face:

Det vanligaste jag skulle vilja göra via mobilen är att gå en snabb översikt på resultatet och inkomster och utgifter. Även enkelt kunna söka fram och justera transaktioner.

1 gillning

Finns det möjlighet att använda Spirecta med utskrift läge.Exempelvis Ifall man vill skriva ut på papper och på staplarna står exakta värdet på utgiften.

Är det en möjlig funktion att utveckla?

1 gillning

Ja, ska kolla på det i den nya versionen. Framförallt har vi redan byggt in i den att alla tabellvyer går att ladda ner till Excel på ett enkelt sätt. Då kan man i värsta fall alltid fixa till det där. :+1:

Exakt.

Ja, vi kollar lite på det. Men får återkomma på den. :slight_smile:

Yes, det här kommer bli mycket enklare. :+1:

1 gillning

Det jag mest använder Spirecta till är att följa mina utgifter. Därför är resultatrapporten viktig för mig. I nuläget saknar jag den för mig viktigaste funktionen där, dvs vad har jag för snitt per månad i varje utgiftskategori/inkomstkategori. Jag vill kunna välja snitt per månad hittills i år eller rullande 12-månader eller senaste 3 månader. Att se utgifter eller inkomster på årsbasis säger mig inte så mycket eftersom jag är mest van i att tänka utgifter och inkomster per månader. I nuläget får jag sitta med miniräknaren hela tiden och det känns ju lite kontraproduktivt.

Tack @Indigo - det kommer. I den nya versionen har vi gjort det här ännu tydligare.

Men du vet om att du har en variant på detta redan nu?

1 gillning

Det ser ju jättebra ut i ditt exempel. Men hur kommer du dit? Är det inne i resultatrapporten? Jag får inte upp en tabell likt den du får och får inte upp de alternativen om jag trycker “visa/dölj kolumner”.

1 gillning

@Indigo - löste detta sig? Om inte, så hojta till supporten så får du hjälp av @Oliver.Allemog eller @Muraks. :+1: