Kan inte ansluta till skandiabanken och remember för import

Jag provade nu med MinPension och där får jag samma fel som från Skandiabanken.

Vi håller på och undersöker det.

Vill bara poängtera att man under tiden kan lägga in alla värden semi-automatiskt / manuellt. Så det är ingen show-stopper.

1 gillning

MinPension finns inte med på https://demo.tink.com/aggregation/SE/sv_SE, betyder det att det inte längre går att ansluta till MinPension via Tink?

Jag får inte fram lika detaljerade felmeddelanden när jag försökte ansluta till MinPension, bara
Screenshot 2023-02-16 170228

Jag hoppas att komma med en uppdatering inom kort, där det kommer bli förhoppningsvis tydligare och mindre lätt att göra fel. Sorry så länge. :roll_eyes:

/jan


Men i grunden så handlar det om följande olika felkällor / symptom. Med risk att att det blir lite nördigt:

  • Spirecta importerar transaktioner - t.ex. minpension.se - lämnar inte ut transaktioner och därför blir det fel på Spirectas sida. Framgent under året hoppas jag att vi kan komma så långt i spirecta att den kan importera värde på tillgångskonto.

    Det här gäller även ibland problem med Avanza / Nordnet och andra källor som mer består av tillgångar / skulder än det består av transaktioner. Så det är ett fel där jag har varit dålig på att förklara.

  • Strul med anslutning till Tink - den andra felkällan är att vi haft ibland haft problem med vår anslutning till Tink. Vi får nämligen inte anslut till din bank direkt, utan vi behöver gå genom en tredjepartsaktör som Tink. Deras tjänst är inte riktigt gjord för kontinuerlig hämtning av data, men vi tror att vi har en lösning nu. Kanske inom någon vecka till och med som inkluderar automatisk import av transaktioner.

    Symptom på detta är att det fungerar i Tinks demo-funktion att ansluta till en aktör, medan det inte fungerar i Spirecta. Förhoppningsvis kommer det här felet vara mindre aktuellt framgent då det är 100 % i vår kontroll.

  • Strul hos bankerna - den andra stora felkällan (inträffar varje dag på någon bank) är att Tink inte kan ansluta till bank på grund av att det inte fungerar hos bankerna, de har underhållsfönster eller liknande. Det är här t.ex. vi har problem med att t.ex. en QR-kod visas men den inte kan läsas av BankID etc.

Vad kan man göra istället?

Jag vill påminna om att man ALLTID kan använda den semi-automatisk importen som finns under “Transaktioner => importera kontoutdrag”. Den är 100 % inom vår kontroll och fungerar alltid för import.

ping @Muraks

1 gillning