Kan inte klicka på pilen för att stänga dropdowns

Av Pelle
På dropdowns kan jag inte klicka utanför dropdown:en för att den ska försvinna, utan måste välja ett alternativ. Det är lite irriterande och följer inte god UX-sed :smile:

Det är fixat i versionen på nätet nu. :+1: