Kan inte uppdatera värdet på en tillgång? Finns inte med i uppdatera-vyn

Jag har 3 bankkonton som jag inte kan gå in och korrigera värdet eller sätta ett startvärde på. Har jag gjort något fel i inställningarna?

För att underlätta så skiljer Spirecta på två typer av tillgångar utifrån ett värdeperspektiv.

  • A) Tillgångar som t.ex. en ISK-depå med värdepapper där värdet förändras till följd av marknaden

  • B) Tillgångar som förändras till följd av att en transaktion görs, t.ex. bankkonto.

Som standard så kan man i Spirecta bara “direktuppdatera” värdet på tillgångar av typen A). Anledningen är att en direktuppdatering av värdet skapar en värdeökning (eller värdeminsknings)-transaktion. Något som oftast inte är relevant på ett bankkonto. På ett bankkonto ska ju saldot vara en följd av de inkomster, utgifter och överföringar som görs till och från kontot.

Det är anledningen till att nedanstående vy inte innehåller bankkonton som standard utan bara tillgångar av typen A) och inte B).

Det är samma princip på listan “Nuvärde” enligt nedan:

Alla tillgångar kan man sätta ett startvärde på (=ingående balans) men det är bara tillgångar av typen A) som därefter kommer ha knappen “uppdatera värde”. Som syns på bilden så har “Bankkonto #1” inget alternativ eftersom det är en tillgång av typen B).

Kan man korrigera värdet / ändra saldot på en tillgång B) i alla fall?

Ja, det finns två lösningar. Det ena är att enligt nästa rubrik tillåta direktuppdatering av värdet. Det andra sättet är att att du alltid kan skapa en manuell transaktion som korrigerar värdet.

Det gör du genom att att:

  1. Lägga till en ny enskild transaktion

  2. Välja transaktionstypen: “Värdeökning av en tillgång mot eget kapital” eller “Värdeminskning av en tillgång mot eget kapital” beroende på om du vill öka eller minska värdet.

För att kunna direktuppdatera en tillgång

För att få en tillgång att dyka upp i listan och du ska kunna “direktuppdatera” den:

  1. Gå till tillgångsöversikten under “Administrera => Tillgångar” och klicka på “Ändra”-knappen.

  2. Klicka dig till steg 3 i guiden. Tryck på knappen “Visa ytterligare valbara alternativ”.

  1. Scrolla ner till alternativet “Tillåt direkt uppdatering av värdet”. Välj “JA” på det.