Kan jag fylla i historiska värden i Spirecta eller är det från dagens datum och framåt?

Om jag startar ett abonnemang idag, kan jag fylla i information bakåt i tiden i inkomst- och utgiftskategorierna, eller är det bara från idag och framåt?

Ja, det går utmärkt att importera historisk data. Vi har användare med data från 2008. :slight_smile: