Kan man exkludera t.ex. pensioner i rapporterna?

Fråga till supporten:

Gällande Spirecta. Jag har valt att ha med pensionen bland tillgångar. När jag tittar på balansräkningen räknar jag ofta ut manuellt hur det ser ut utan pensionen. Är det möjligt att fixa så att det i Spirecta går att ta bort pensionen från vyn? Dvs något fältliknande att fylla i för att antingen ha det med i tillgångsrapporten eller inte.

Yes, numer så kan man det. I de flesta rapporter har du en möjlighet att göra egna urval under fliken “Inställningar”. Där kan du filtrera bort t.ex. pensionerna.