Kan man importera kvitton?

Skulle vilja kunna importera kvitton för att sedan lägga det på olika poster, går det?

1 gillning

Tänker du dig att du vill kunna skanna ett kvitto och ladda upp tillsammans med en utgift för att spara det eller vill du läsa in kvittot för att skapa en utgift i spirecta?

Att kunna spara kvitton till en utgift vore smidigt tycker jag!

Instämmer med att det hade varit väldigt smidigt att kunna spara kvitton till transaktioner.

Personligen hade jag kunnat sett dubbla användningsområden för. Dels för att i bokföringssyfte kunnat gå tillbaka och kolla på en transaktion och kvittot för att förstå varför man bokförde transaktionen på flera konton eller dylikt. Men även för att samla “viktiga kvitton” på ett ställe - men jag vet inte om man kanske gör sig en björntjänst att använda Spirecta för det (det är väl kanske inte riktigt syftet och beroende på hur de sparas kan det ju ha viss effekt på prestanda och lagring)?

Jag har lagt till det i önskemålslistan men inte lagt det i utvecklingskön. Jag tror nämligen inte riktigt att Spirecta är riktigt rätt verktyg för det. Kanske bättre att lagra på annat ställe (t.ex. Google Drive eller liknande) och sedan lägga en länk i beskrivningen.

Ja det stämmer.

Jag menar att man på något sätt digitaliserar kvittot.
Sedan kan varje produkt på kvittot sorteras in i olika konton.
Bara för man köper på ett ställe betyder det inte att man vill ha det i samma konto.

Oavsett om det går eller ej här, ville jag bara förklara.
Varför lägga ner tid på saker som en dator gör mycket bättre och enklare.

Ett exempel från detta forum:
“Jag inte varit helt konsekvent vid bokföringen av kostnaderna. Åker jag och köper saker så orkar jag inte splitta kvittot. Gjorde sånt i början men har betydligt färre kategorier nu.”

Jag hänger inte riktigt med, pratar vi om en funktion där man bara laddar upp en bild av kvittot? Typ ett foto av kvittot som man kan ta fram om man går in på en transaktion, eller tänker ni något annat?