Kan man importera kvitton?

Skulle vilja kunna importera kvitton för att sedan lägga det på olika poster, går det?

1 gillning

Tänker du dig att du vill kunna skanna ett kvitto och ladda upp tillsammans med en utgift för att spara det eller vill du läsa in kvittot för att skapa en utgift i spirecta?

Att kunna spara kvitton till en utgift vore smidigt tycker jag!

Instämmer med att det hade varit väldigt smidigt att kunna spara kvitton till transaktioner.

Personligen hade jag kunnat sett dubbla användningsområden för. Dels för att i bokföringssyfte kunnat gå tillbaka och kolla på en transaktion och kvittot för att förstå varför man bokförde transaktionen på flera konton eller dylikt. Men även för att samla “viktiga kvitton” på ett ställe - men jag vet inte om man kanske gör sig en björntjänst att använda Spirecta för det (det är väl kanske inte riktigt syftet och beroende på hur de sparas kan det ju ha viss effekt på prestanda och lagring)?