Kategorisera om dina transkationer

I Spirecta har du flera möjligheter att ändra och kategorisera om dina transaktioner. Du kan alltid ändra en transaktion genom att klicka dig in på den, men du har även möjligheten att ändra flera transaktioner åt gången. Den här guiden beskriver hur du gör det. :+1:

Steg 1. Visa alla transaktioner via Transaktioner-menyn

Steg 2. Välj de transaktioner som du önskar att ändra

Steg 3. Klicka på “Ändra flera transaktioner”-knappen

Steg 4. Kategorisera om transaktionerna

I den här vyn kan du ändra transaktionerna. Du kan ändra:

  • Datum
  • TItel
  • Belopp

men framförallt kan du ändra kategori / konto-kombinationen. Vår rekommendation är att du i de flesta fall låter ett av konton vara när du kategoriserar om. T.ex. om det är en utgift du kategoriserar om så bör ofta bankkontot som du betalade från vara kvar så kan du ändra utgiften.

Men den här sidan ger dig också full frihet att skapa vilken kombination av konton som helst. Vi rekommenderar att du i så fall läser följande sida i manualen som går genom de olika transaktionstyperna och hur det fungerar.

I korthet kan du tänka att:

Kontotyp Debit Kredit
Inkomst minskar (-) ökar (+)
Utgifter ökar (+) minskar (-)
Tillgångar ökar (+) minskar (-)
Skulder minskar (-) ökar (+)

Det betyder t.ex. att om man:

  • debiterar ett tillgångskonto innebär det att värdet på kontot ökar (t.ex. en överföring till kontot, en insättning av en lön eller liknande).
  • debiterar man ett utgiftskonto så betyder det utgifterna ökar (t.ex. man har gjort ett inköp av en viss typ som t.ex. betalat hyran i vårt exempel ovan).
  • krediterar en skuld så kommer den öka (t.ex. man handlar på ett kredit -kort :wink:)