Kategorisera om eller ändra flera transkationer samtidigt

I Spirecta har du flera möjligheter att ändra och kategorisera om dina transaktioner. Du kan alltid ändra en transaktion genom att klicka dig in på den, men du har även möjligheten att ändra flera transaktioner åt gången. Den här guiden beskriver hur du gör det. :+1:

Steg 1. Visa alla transaktioner via Transaktioner-menyn

Steg 2. Välj de transaktioner som du önskar att ändra

Du kan klicka i enskilda transaktioner (1) eller markera alla i din vy (2) som du kan ändra med hjälp av snabbfiltret. Klicka därefter på (3) för att ändra flera på samma gång.

Steg 3. Ändra de rader du vill ändra, eller markera flera rader

I den nya vyn, gör de ändringar som du önskar göra, eller scrolla höger och markera de rader (1) som du vill ändra om du vill ändra flera samtidigt (2) och klicka på knappen “Ändra” (3).

Då får du upp rutan där du kan ändra många transaktioner samtidigt. Du kan ändra aktiv/passiv grad, sätta en ny kategori, ändra titlar, multiplicera belopp (t.ex. om du ska räkna om växlingskurs) eller göra i princip vad som helst.

Klicka därefter på OK.

Steg 5. Bekräfta ändringarna och spara

Överkurs - hur du kan tänka kring debet / kredit

Du kan ändra kategori / konto-kombinationen via detta verktyg. Vår rekommendation är att du i de flesta fall låter ett av konton vara när du kategoriserar om. T.ex. om det är en utgift du kategoriserar om så bör ofta bankkontot som du betalade från vara kvar så kan du ändra utgiften.

Men den här sidan ger dig också full frihet att skapa vilken kombination av konton som helst. Vi rekommenderar att du i så fall läser följande sida i manualen som går genom de olika transaktionstyperna och hur det fungerar.

I korthet kan du tänka att:

Kontotyp Debit Kredit
Inkomst minskar (-) ökar (+)
Utgifter ökar (+) minskar (-)
Tillgångar ökar (+) minskar (-)
Skulder minskar (-) ökar (+)

Det betyder t.ex. att om man:

  • debiterar ett tillgångskonto innebär det att värdet på kontot ökar (t.ex. en överföring till kontot, en insättning av en lön eller liknande).
  • debiterar man ett utgiftskonto så betyder det utgifterna ökar (t.ex. man har gjort ett inköp av en viss typ som t.ex. betalat hyran i vårt exempel ovan).
  • krediterar en skuld så kommer den öka (t.ex. man handlar på ett kredit -kort :wink:)