Kivra - jag kan inte ansluta Spirecta till Kivra eller betala mina räkningar därifrån

Jag har försökt betala mina räkningar på Kivra utan att lyckas. Jag får antingen meddelande om att anslutningen misslyckades eller så snurrar det bara runt.

Om du har problem med Kivra och Spirecta så beror det högst sannolikt på ett missförstånd. Men det är ingen fara, så vi försöker lösa det i alla fall. :slight_smile:

Jag vet att Kivra på senare tid har infört möjlighet att betala räkningar via dem. Men då är det viktigt att komma ihåg att Kivra är ingen bank där man har pengar utan bara en “betalningsförmedlare”. Det vill säga att du ger dem tillåtelse att hämta pengar på något av dina “riktiga” bankkonton.

Ovan medför att Spirecta kan inte (och bör inte) hämta någon information från Kivra. Spirecta är ett bokföringsverktyg som bokför och sammanställer transaktioner. Det betyder att när du importerar / bokför ditt konto som Kivra tog pengarna från, då kommer transaktionen att komma in i Spirecta och då bokför du den.