Kombinera fyrahinkarmodellen med ombalansering av portföljen

Hej! Jag är ny här i forumet och hoppas kunna lära mig mycket från er som har varit med ett tag :slight_smile:

Har de senaste veckorna arbetat en del på att helt omstrukturera min privatekonomi. Jag har redan sedan 2016-2017 använt mig av Jans portföljer för månadssparande, och det har hjälpt väldigt mycket. Kände dock att nu när jag är klar med studierna var det dags att ta ett nytt helhetsgrepp.

Innan jag hittade Spirecta satt jag och själv försökte bygga ihop ett dokument i Excel som på något sätt kombinerande budgetering, balansräkning och fyrahinkarmodellen. Det gick sådär, och nu kanske jag preach to the choir, men jäklar vad det här är exakt vad jag sökt efter!

Under mina grubblanden kom jag dock att tänka på ett avsnitt av RikaTillsammans-podden, inte mindre än avsnitt #270 med Professor Paolo Sodini. Tidigt i avsnittet, vid ungefär 6:05, ställer Jan en fråga om de viktigaste koncepten från forskningen angående privatekonomi. Paolo tar där upp tre koncept som var väldigt givande, jag citerar lite löst de tre koncepten här:

You have to decide first of all, how much should you keep in safe assets versus risky assets? …

… And second one, once you decide the fraction you want to invest in risky assets, I think the recommendation is always the same: diversify, diversify, diversify…

… And then the third thing is rebalance your portfolio … every three months or something like that … and then you see automatically, you buy cheap and sell when things are expensive.

Ponera nu att vi använder fyrahinkarmodellen, ungefär enligt den här matrisen som Jan lagt upp på RikaTillsammansforumet:

Låt säga att jag har en bufferthink på ungefär 40 000 - 60 000kr (lite variabelt eftersom den naturligt rör på sig hela tiden), samt en mellanriskhink som är x3 så stor (ca 150 000kr). Om jag förstått den här principen med fyrahinkarmodellen ska jag i detta skede lägga resterande kapital (och framtida månadsspar) i den passiva hinken, där vi kör 100% aktier.

Nu kommer vi då till brännpunkten. Hur kan då fyrahinkarmodellen i detta fallet kombineras med Paolos rekommendation om ombalansering av ens kapital? Eftersom jag i exemplet antagit att jag har önskvärda storlekar på bufferthinken och mellanriskhinken, korrigerat för humankapital, kommer jag ju fortsätta att pumpa in pengar i högre risk.

Här tycker jag att två problem uppstår enligt de antaganden och modeller vi använder:

 1. Eftersom den passiva hinken har 100% aktier går det inte att ombalansera “inom” den hinken, exempelvis om jag har på Lysa är ju 100% aktier alltid detsamma.
 2. Om ombalanseringen sker mellan mellanriskhinken och passiva hinken blir det väl knas eftersom min generella strategi i detta fall är att mellanriskhinken enbart behöver vara bufferthinken x3.

Väldigt tacksam på tankar och synpunkter angående detta!

1 gillning

Välkommen hit! :slight_smile:

Du behöver inte obalansera mellan hinkarna om inte målfördelningen ändras. Du ombalanserar för att något är utanför målfördelningen. Typ du förbrukar bufferten och därefter fyller den eller säljer av för att fylla den.

Det är fel, du ombalanserar ju mellan fonderna i portföljen. Hade du bara haft 1 aktie eller 1 fond är det som du säger. Men portföljerna innehåller ofta flera fonder. Oftast när man pratar ombalansering så pratar man att balansera inom en portfölj. Tänk att du har 80% i en globalfond och 20 % i en Sverige-fond. Glider fördelningen så att du har 90% i globalfonden så säljer du av i den och köper sverigefonden. Har man allt på Lysa så sköter de ombalanseringen automatiskt.
Ombalanseringen av fonder inom en portfölj hjälper tyvärr inte spirecita oss med i nuläget, och det är kanske inte målet med verktyget. Spirecta hjälper oss däremot med fördelningen mellan hinkarna med bravur! :slight_smile: Och även fördelning av tillgångar om man ställer in det.

Om mellanrisk sjunker under x3 buffert så skulle du flytta pengar dit, går den över x3 så flyttas pengarna vidare. Tänk dig att du alltid månadssparar i bufferten. När den är full går månadssparandet automatiskt vidare från buffert till mellanrisk. När den är full går månadssparandet vidare till högrisk-hinken.

Du kanske inte ens behöver mellanrisk-hinken, beroende på dina mål. Tex säger du att du slutat studera, har du köpt bostad redan eller ska du göra det? Om du ska göra det kanske du ska ha en buffert på 300 000 kr och 0 kr mellanrisk. Du har troligen lång tid tills du ska använda pengarna så då kan du ta högre risk och sätta allt i högrisk-hinken.

Du får gärna ställa frågan på RikaTillsammans Forumet - Forum med frågor, svar och diskussioner för som vill ha ett rikare liv. där finns det så många som kan prata om ombalansering och 4-hinkars-principens vara eller ej :slight_smile:

1 gillning

Tack för svaret! Och nu har det tagit några dagar för mig att svara, legat sjuk hela helgen…

Och här upplever jag lite grann att det du skriver går emot det som Paolo pratar om i podcasten? Åtminstone uppfattade jag det som att de tre punkterna jag citerade hör ihop. Alltså att man först bestämmer hur stor andel av ens innehav som ska vara i säkra tillgångar, jämfört med riskfyllda tillgångar - och att man sedan ombalanserar med jämna mellanrum för att korrigera till de förbestämda andelarna. Med detta sätt är det helt logiskt för mig hur man skulle hämta hem vinsterna, och köpa när börsen är billig.

Men ponera en situation där jag har 100% av min passiva hink i Lysa, med 100% aktier (enligt rekommendation från bilden ovan). Om allt mitt sparande går in i den passiva hinken kommer jag hela tiden att öka andelen riskfyllda tillgångar i mitt generella innehav, och för mig blir det då bakvänt att följa hans råd om ombalansering, eftersom det skulle ske mellan riskfyllda och säkra tillgångar!

Jag förstår inte hur du tolkar det han säger :slight_smile:

Ombalansering innebär att du återställer till den fördelning du bestämt dig för från början. Fördelningen kan vara procentuell, fasta summor eller en blandning.

Detta innebär framförallt att du ska ombalansera inom portföljen, eller inom hinken. När han säger det så syftar han på en aktieportfölj eller fondportfölj.

Om vi börjar här. Är alla hinkar fulla? Om inte ska du fylla på den hinken som har för lite. Har du maxat din “högrisk-hink” (om man nu kan det) så har du vunnit spelet och behöver öka dina lågrisk-hinkar.

Det är syftet. Först sparar du i buffert. När den är full sparar du i mellanrisk. När den är full så har du satt golvet för din trygghet. Då börjar du öka högre risktillgångar. Du minskar inte bufferten bara för att du sparar i aktiefonder.

Det är det lysa gör åt dig om du använder lysa. De gör det som Paolo säger automatiskt, ombalanserar ofta. De ombalanserar mellan olika aktiefonder och akter i de fonderna.

Hur föreslår du rent praktiskt att man ska ombalansera? 4H principen säger inte att du ska ombalansera från säkra till riskfyllda om du behöver höja dina säkra tillgångar. Och det säger inte Paolo heller.

Jag känner att poängen helt missas i min fråga här, och jag vet inte riktigt hur jag ska omformulera.

Jo precis, men i den fondportföljen han talar om i avsnittet tolkar jag det som att den består av både högrisktillgångar (exempelvis aktiefonder) och säkrare tillgångar (räntor, guld, mm?). Det jag uppfattar att han sedan beskriver är att man ska ha en förbestämd fördelning av dessa tillgångar. Exempelvis om vi har 50/50, så har vi 50% aktiefonder och 50% räntor. Om sedan börsen går bra kanske vår andel aktiefonder går upp till 60%, då hämtar vi hem vinsterna genom att omfördela tillbaka till 50% aktiefonder och 50% räntor.

Grejen är att han pratar om detta i så generella termer att det blir svårt (för mig) att tolka hur man ska göra detta när hela ens ekonomi är uppdelad i olika hinkar med olika risknivåer. Om man har en mellanriskhink med 50% aktier och 50% räntor är det enkelt att ombalansera enligt principen som Paolo pratar om i avsnittet, inom den hinken. Vinsten blir dock relativt begränsad eftersom det ligger i sakens natur att mellanriskhinken inte ska växa jättemycket, och vi inte lägger in mer pengar efter att den är “full”.

Problemet som jag ser det är att det inte verkar gå att applicera principen som Paolo beskriver när man börjar prata om den passiva hinken - åtminstone inte om den består av 100% aktier. Eftersom han pratar om att omfördela till säkra tillgångar, och inte från en typ av aktier till en annan.

Alltså jag vet inte om jag framstår som värsta idioten, men det här går inte ihop för mig. Och problemet är kanske att det inte går att använda Paolos tredje princip ( Paolos tredje ekonomilag :wink: ).

Det är ju exakt den frågan jag lyfter i min tråd, hur man ska kombinera dessa två. Och jag har inte heller sagt att man ska ombalansera från säkra till riskfyllda, tvärtom, vilket också är det Paolo säger.

Han säger ju inte nödvändigtvis säkra tillgångar utan tillgångar som är billigare. Vi säljer det som gått bäst och köper av det som går sämre. Men jag minns inte det du skriver om att ombalansera till säkra tillgångar. Kan du klippa in en del ur transkriberingen så kan vi försöka lista ut det? :slight_smile:

För att tillämpa principen så bestämmer vi storlek på hinkarna-vad vi har för mål och hur vi vill investera.

 1. Buffert - ett fast belopp tex 100 000 kr. På sparkonto.
 2. Mellanrisk - Fast belopp beroende på buffert.
 3. Högrisk - kan vara fast belopp eller procent. Tex tar vi ett fast belopp som definieras som 25 x dina årsutgifter. Andra säger 50 % av mina tillgångar.

I summor kan det bli:

 1. 100 000 kr
 2. 300 000 kr
 3. 25x200 000 kr= 5 000 000 kr.

Så länge du inte nått någon av beloppen ska varje sparad krona gå till, i ordning, 1 buffert, 2 mellanrisk, 3 högrisk.

Säg att du har bufferten och mellanrisk-hinken full, då ökar du dina riskabla tillgångar. Procentuellt kommer de “Säkra” delarna av ditt totala kapital att minska. 100 000 av 350 000 är mer än 100 000 av 1 000 000. Men totala summan säkra tillgångar är fortfarande samma.

När behöver du ombalansera? Händer det något så att du behöver ta av bufferten så kan du ombalansera från någon av de andra hinkarna till bufferten. Eller dirigera nysparande dit. Bufferten och mellanriskhinken är även till för att skydda mot att tvingas sälja aktier då de gått dåligt. De skyddar högrisk-hinken så att du inte måste ombalansera därifrån.

Andra delen så bestämmer vi hur vi sparar, strategin. Sparkonto med insättningsgaranti för buffert och ev ränte-delen. Globala indexfonder för aktier, köpa själv eller lysa. Ska man ha guld eller inte etc. Hur du ska investera dina pengar verkar du ha koll på!

Det svåraste är att bestämma vad man har för mål. För det styr hur stora hinkarna ska vara. Och hur stor risk man ska ta. Någon i uppbyggnadsfas kanske skippar mellanrisk-hinken helt medan en som “är klar” skippar högrisk-hinken och flyttar det kapitalet till samma fördelning som i mellanriskhinken.

Säg då att du 1 gång om året ombalanserar, då kollar du först:

 1. Är du fortfarande i samma livssituation, är målen fortfarande sammas som tidigare?
 2. Om målfördelningen mellan hinkarna är korrekt? Är mellanrisk-hinken större än den ska så säljer du av i den och flyttar till någon av de andra hinkarna. I första hand buffert, är den full så säljer du av det som är över och flyttar till högrisk.
 3. Är fördelningen inom hinkarna fortfarande korrekt? Alltså har aktierna ökat och nu är 80% av värdet trots att du bestämt att det ska vara 60%. Detta steg gör lysa automatiskt åt dit.

Denna cykel kan du göra om oftare, kanske så ofta som var tredje månad.

Det här är min tolkning av hur man gör, andra kan göra annorlunda :slight_smile:

Sidospår om humankapital som kanske inte hjälper :slight_smile:
För att gå ut på ett sidospår om humankapital så skulle du kunna räkna ut det och sätta det i tex mellanrisk-hinken. Detta är din totala förmögenhet idag. Ditt mål är (kan vara) att omvandla en del av ditt humankapital till pengar så att din totala förmögenhet inte minskar.

Varje månad tas pengar därifrån i form av lön och sätts in på ditt lönekonto. En del av de pengarna konsumerar du och en del sparar du. Konsumerar du allt kommer din totala förmögenhet att minska, du blir fattigare. Sparar du på sparkonto kommer du också att bli fattigare, konsumerar du 9 kr och sparar 1 kr kommer pengarna ändå ta slut, vi behöver få den 1 kronan att växa snabbare än vi konsumerar de övriga 9 kronorna. Det är vad högrisk-hinken gör. Vi kan säga att varje månad så flyttar vi pengar från den “säkra” hinken med humankapital och ombalanserar till riskabla tillgångar.