Konstig rubrik i bekräftelsmeddelande när man raderar

Av PerG
Markerat en rad för att radera. Nör man trycker radera visas denna rute. Texten “Vill du lämna sidan utan att spara” känns lite fel där

Det jär löst nu i den senaste versionen. :+1: