Konsumentverkets referensvärden för normala hushållskostnader

Källa: Konsumentverket

2 gillningar

Självklart kom frågan in till supporten:

Har ni funderat på att erbjuda matchning med SCBs siffror över kostnader, såg att de släpptes alldeles nyligen. Då kan man ju benchmarka sig mot en standard.

Ska se vad jag kan göra. :slightly_smiling_face:

1 gillning

Ja, det kanske är mer relevant än mot andra spirectaanvändare? Speciellt om du tror att den genomsnittliga spirecta användaren skiljer sig mycket mot den genomsnittlige svensken. Kul och bra ide!