Konton och investeringar i utländsk valuta

Hej! Era tankar kring konton och investeringar i utländsk valuta. Det går ju inte att välja en utländsk valuta för konton. (Vad jag sett). Så hur tänker ni kring det? Ska man bokföra värdet efter växling för de transaktionerna? Jag förstår ju att när man köper en annan valuta så har man värdet i SEK enl växelkursen, men alla transaktioner i den valutan blir ju bökiga.

Några olika situationer:
Kort i utländsk valuta med alla transaktioner i den valutan.
Investeringar i utländsk valuta. Där är det kanske mindre viktigt eftersom jag är intresserad av värdet, men värdet i SEK är viktigast den dagen jag säljer och för tillbaka pengarna. Under tiden det är investerat är det naturligast att se den i “rätt” valuta. Då kan jag ju också göra valutaväxlingen när jag vill för att veta nu-värdet i SEK. För vi får ju en annan värdeutveckling när vi räknar med valutaförändringarna istället för endast tillgångens värde.

Jag gissar att det bokföringstekniskt inte är korrekt att ha konton i utländsk valuta, det rätta är att uppdatera värdet kontinuerligt?

Jag räknar om värdet på mina tillgångar i annan valuta till SEK och det gör jag varje månadsskift när jag för in det nya beloppet/värdet på tillgången i fråga.

På så sätt får jag med alla valutavinster och förluster och det kan man så klart ha åsikter om. Det finns pros och cons med det så klart men så har jag valt att göra.