Kopiera budget från förra period

Möjlighet att kopiera värdena i en tidigare budget. De flesta poster i min budget kommer inte ändras jättemycket nästa år och det vore skönt att slippa fylla i 30 rader :slight_smile:

1 gillning

Hej @Muraks,

Det finns redan på plats. :+1:

1 gillning

Tack ska testa det! :slight_smile: