Kronor och ören

Är det så att Spirecta konsekvent rundar av belopp till hela kronor?
För att kunna stämma av konton och använda dubbel bokföring fullt ut måste även ören redovisas.
Är det något jag missat?

Spirecta räknar med ören men visar bara hela kronor. Gjorde två transaktioner på 50 öre och i listan med transaktioner ser det då ut som två stycken 1kr transaktioner, men i totalen visar den 1kr:

Ja, så är det. Men det är inget som hindrar oss från att ändra till ören. Vilka vyer tänker ni att det är relevant i?

Jag har saknat det i vyn för enskilda bankkonton samt Alla transaktioner. Det är framförallt när jag stämmer av importer som jag saknat det. I rapporterna har jag inte saknat det än.

Häller med bill.vileika. Det är precis där jag saknar det.
Enklaste lösningen ur ett användarperspektiv vore kanske att göra det möjligt att under inställningar slå av/på ören.

Här kommer ett förslag till att börja. På tillgångar med saldon så visar den med decimaler.

Än så länge bara i utvecklingsversionen. Kommer skarpt på nätet i början av nästa vecka. :+1:

1 gillning

Skulle ni också kunna visa ören för “Senaste värde” i Tillgångar och under “Nuvarande värden” när man har valt ett konto.

Det räcker för mig om det visas då man för musen över.

ören-bankonto

Bra idé med muspekaren. Det ligger i vår utvecklingskö. :slight_smile:

1 gillning

Redan fixat av utvecklaren kan jag berätta. Kommer förmodligen i nattens uppdatering. :+1:

Att det dyker upp när man hovrar med musen är inte bra om man använder en surfplatta. Då måste man klicka på värdet för att det ska synas. Det är inte intuitivt att man ska klicka på det. Bättre att bara visa värdet med alla decimaler.

1 gillning