Lägenhet utomlands, hur bokföra?

Jag delbetalar en lägenhet utomlands med ett fast månadsbelopp, samt betala en årlig serviceavgift.
Hur skall jag bokföra detta?

1 gillning

Det finns inget rätt eller fel, hur du gör är upp till dig. Jag tänker dock att om jag skulle ha den situationen skulle jag skapa en utgiftskategori för den lägenheten dit jag kategoriserar de utgifter du nämnt. Utifrån vilket syfte lägenheten ägs (anställning, nöje etc.) skulle kategorin sedan hamna under lämplig kategorigrupp. Med tanke på att bostäder ofta är större belopp än övriga utgifter skulle jag också vara noggrann med att ställa in aktiv/passiv-graderingen, dvs. hur mycket energi jag upplever att jag får av den, eftersom det kommer ge stor påverkan i rapporten för ekonomisk frihet respektive trygghet.

1 gillning