Lägga till startvärde på tillgångar

Jag försöker lägga till startvärde på tillgångar men när jag kommer till steg 3 så står det att de kommer bokföras mot mitt eget kapital men det går inte att trycka spara. Måste trycka på fler alternativ och välja ett konto att bokföra mot.

Förstår inte vilket konto jag ska välja. Skulder är logiskt att om jag lånar från Bank 1 så kommer pengarna att bokföras mot hus A. Men när jag ska ställa in startvärde på ett ISK från dagensdatum har jag inget annat konto att berätta vart pengarna kommer ifrån.

ISK idag 10.000kr, Måste välja ett konto annars kommer jag inte vidare?

1 gillning

Tack för att du ställer frågan jag också har men inte frågat om :blush: Hade varit fint att få en förklaring till motkonto.
//Christian

2 gillningar

Det är en bugg. Jag kommer åtgärda den i början av veckan! :+1:

Svaret är att man antingen bokför det mot ett inkomstkonto (t.ex. “Kapitalinkomst”) det andra alternativet är att bokföra det mot “Eget kapital” så att det inte syns i rapporterna.

1 gillning

Tack @christianbaaz och välkommen till forumet! :+1:

1 gillning

Hej!

Så, då är buggen fixad! :+1:

Så här kan man tänka i frågan:

  1. Som standard så rekommenderar jag att bokföra mot det så kallade “Eget kapital”-kontot (som förväljs automatiskt). Det som händer då är att värdet på tillgången ökas utan att det syns som en inkomst (vid värdeökning) eller utgift (vid värdeminskning). Något att föredra även om det går mot principerna i företagsbokföring.

  2. Om du bokföra dina värdeförändringar på tillgångar (som man gör i företagsbokföring) som en kapitalinkomst, då skapar du ett inkomst-konto som du döper till förslagsvis “Kapitalinkomster” eller “Värdeförändring investeringar”. Sedan väljer du i steg 2 det kontot som motkonto. Du kan även förvälja det på tillgången så att du slipper välja det varje gång i steg 2.

    När du sedan i framtiden tittar på dina rapporter så kommer du då både se värdeförändringen på tillgången i balansräkningen och värdeförändringen i resultaträkningen.

Ett alternativt sätt att bokföra värdeförändringen är att använda “Lägg till inkomst/utgift” i menyn där du kan välja att styra det mer noggrant. Se bild nedan.

Hoppas att ovan var svar på era frågor. :+1:

Hälsningar,
Jan